Polscy i litewscy artyści o unii lubelskiej


Fot. Wilnoteka/Ewa Przychodzka
We czwartek, 22 sierpnia, w MSZ Litwy została otwarta wystawa poświęcona 450. rocznicy unii lubelskiej prezentująca ponad 30 obrazów artystów polskich i litewskich. W otwarciu wystawy pt. „Unia Sztuk, Unia Artystów” wziął udział wiceminister spraw zagranicznych Polski Marcin Przydacz.

Wiceminister Marcin Przydacz, inaugurując wystawę, wskazał, że „współpraca twórców ma bardzo duże znaczenie w naszej współpracy bilateralnej”. Zaznaczył, że „promocja tego wielkiego wydarzenia historycznego, jakim była unia lubelska, jest ważna nie tylko z punktu widzenia historii”.

Wiceminister podkreślił, że zorganizowanie tej wystawy, prezentującej związki obu krajów, jest „efektem dobrych relacji polsko-litewskich” i zaznaczył: „Litwa dla Polski jest ważna”.

„Jesteśmy w sojuszach euroatlantyckim i Unii Europejskiej, łączą nas wielowiekowe historyczne więzi, wielu Polaków mieszka tutaj na Litwie, jest to rdzenna ludność, łączą nas więzi kulturowe i na tej podstawie powinniśmy budować przyszłe dobre stosunki” – powiedział wiceminister.

Przydacz wyraził nadzieję, że „w dobrym dialogu uda się rozwiązać te kwestie, które są dotychczas trudne i nierozwiązane”. Chodzi o zapis w języku polskim obok języka litewskiego nazw miejscowości, w których mieszkają Polacy, o pisownię nazwisk polskich w tym kraju, kwestie polskiego szkolnictwa.

Marcin Przydacz rozpoczął w czwartek dwudniową wizytę na Litwie. W Wilnie uczestniczy też w konferencji międzynarodowej na tematy związane z UE, NATO, wspólną unijną polityką energetyczną oraz Rosją i powstrzymaniem jej agresywnej polityki.

W piątek wiceminister odwiedzi rafinerię Orlen Lietuva w Możejkach, złoży wieniec na grobie Stanisława Narutowicza w Osiadach (Alsėdžiai – lit.) i odwiedzi Zlot Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, który jest zorganizowany z okazji 30. rocznicy odrodzenia harcerstwa na Litwie.Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Patryk Lisowski