Polska fundacja protestuje przeciwko słowom papieża o historii Polski i Litwy


Papież Franciszek podczas wizyty w Wilnie, fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Maciej Świrski, prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia wystosował list do Ojca Świętego, z prośbą o wydanie stosownego oświadczenia i „naprawienie niewątpliwej szkody wyrządzonej wizerunkowi Polski i Polaków”. Sprawa dotyczy wypowiedzi papieża Franciszka w drodze powrotnej z wizyty na Litwie. Mówiąc o cierpieniach, jakie dotykały Litwinów ze wschodu i zachodu, powiedział on: „Kiedy pomyśli się o wschodzie, jest tam wasza trudna historia. Ale część tej tragicznej historii przyszła z Zachodu, od Niemców, od Polaków, ale przede wszystkim od nazizmu”. Zdaniem prezesa Reduty, „słowa przypisujące Polakom współodpowiedzialność za tragiczną historię Litwy, stawiające ich w jednym szeregu z Niemcami i dokonanymi przez nich zbrodniami pozostają poza nurtem prawdy, próbując zrównać rolę sprawcy i ofiary”.

W liście skierowanym do papieża Franciszka za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego JE Salvatore Pennacchiego prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia zaznaczył, że jak większość Polaków z dużym zainteresowaniem śledził wizytę apostolską na Litwie, która za sprawą wspólnej historii jest wyjątkowo im bliska. Przypomniał też pokrótce wspólne dzieje Polski i Litwy, zapoczątkowane dzięki małżeństwu Jagiełły i Jadwigi, w wyniku którego Litwa przyjęła chrzest.

„Relacje polsko-litewskie to kilkaset lat wspólnej historii i wypływającej z niej spuścizny naukowo-kulturalnej. To także tragiczne w skutkach zmierzenie się obu narodów z najokrutniejszymi totalitaryzmami XX wieku: z niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem” – napisał Maciej Świrski.

Maciej Świrski zaznaczył, że z „zaskoczeniem i niedowierzaniem” odebrał słowa wygłoszone przez Ojca Świętego 26 września w drodze powrotnej z wizyty apostolskiej na Litwie: „Kiedy pomyśli się o Wschodzie, jest tam wasza trudna historia. Ale część tej tragicznej historii przyszła z Zachodu, od Niemców, od Polaków, ale przede wszystkim od nazizmu”.

„Te słowa ranią Polaków, których przodkowie – jako współgospodarze należących dziś do Litwy ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego – razem z Litwinami, Białorusinami i Żydami potrafili budować dobre relacje i mimo różnic, we wzajemnym szacunku, działać na rzecz dobra wspólnego. Te słowa ranią także tych Polaków, których przodkowie krzewili oświatę i naukę, a także kultywowali chrześcijaństwo, prosząc o wstawiennictwo Matkę Boską Ostrobramską. Te słowa są także wielką niesprawiedliwością wobec tych, których przodkowie byli w bestialski sposób mordowani przez niemieckich i sowieckich okupantów.

Niestety, wspólne karty naszej historii znają i takie przypadki jak zbrodnia w Ponarach pod Wilnem, gdzie Niemcy wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały Ypatingasis būrys zamordowali ponad 100 tys. ludzi: ok. 80 tys. Żydów i blisko 20 tys. Polaków, w tym inteligencję polską zamieszkałą na Litwie razem ze znamienitymi profesorami Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Moja Ciotka cudem uniknęła tam śmierci” – napisał Maciej Świrski w liście do papieża.

„Słowa przypisujące Polakom współodpowiedzialność za tragiczną historię Litwy, stawiające ich w jednym szeregu z Niemcami i dokonanymi przez nich zbrodniami pozostają poza nurtem prawdy, próbując zrównać rolę sprawcy i ofiary. Wpisują się one także w bardzo niebezpieczny trend pewnych wrogich Polsce środowisk, które dla osiągnięcia korzyści materialnych i politycznych szerzą dezinformację m.in. poprzez przypisywanie Polakom cudzych zbrodni. Licząc na zrozumienie, zwracam się do Waszej Świątobliwości z pokorną prośbą o naprawienie tej niewątpliwej szkody wyrządzonej wizerunkowi Polski i Polaków poprzez wydanie stosownego oświadczenia. Szkody, która jest tym większa, że słowa Waszej Świątobliwości padły w momencie wzmożonych niesprawiedliwych ataków na Kościół katolicki, a Naród Polski w ciągu swoich tysiącletnich dziejów pozostał wierny Stolicy Apostolskiej” – głosi list.

Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom została powołana dla inicjowania i wspierania działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji na temat historii Polski, a szczególnie przebiegu II wojny światowej, udziału w niej Polaków, stosunku Polaków do Żydów, na temat niemieckich obozów koncentracyjnych.

List skierowany przez Fundację Reduta Dobrego Imienia do papieża Franciszka jest tutaj.

Na podstawie: anti-defamation.pl