Polska i Litwa uporządkują drogi w strefie przygranicznej


Ministrowie Andrzej Adamczyk i Jarosław Narkiewicz / Fot. lrv.lt
Rządy Polski i Litwy wesprą działania władz lokalnych w celu uporządkowania dróg w strefie przygranicznej – przewiduje list intencyjny, który podpisali w czwartek, 24 września, w Wilnie szefowie resortów odpowiedzialnych za transport, Andrzej Adamczyk i Jarosław Narkiewicz.


„Wszystkie drogi, które dobiegają do granicy, powinny nas łączyć, a nie dzielić swoim złym stanem technicznym” – powiedział polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, prezentując wspólnie z ministrem Jarosławem Narkiewiczem zdjęcia szutrowych dróg w złym stanie z pogranicza polsko-litewskiego.

Adamczyk wskazał, że „nasze granice to wschodnia flanka NATO”. „Taki obszar musi być szczególnie w sposób troskliwy objęty działaniem rządów, których celem jest stworzenie dobrej sieci drogowej, dróg gminnych, powiatowych, dróg samorządowych” – podkreślił polski minister.

Szefowie resortów podpisali również memorandum w sprawie współpracy w ramach realizacji projektu Rail Baltica.

Narkiewicz poinformował, że celem Litwy jest sfinalizowanie projektu w 2026 roku. „Wywiązujemy się z powziętych zobowiązań i naprawdę już wiele zdziałaliśmy w zakresie budowy kolei Rail Baltica” – poinformował minister.

„Po polskiej stronie w ramach Rail Baltica realizujemy największy w historii projekt kolejowy na kwotę ponad 3 mld złotych, co daje razem około 750 mln euro” – wskazał Adamczyk. Zaznaczył, że strona polska jest „zdeterminowana, budując połączenie Czyżew-Białystok, projektując dalsze połączenie z Białegostoku przez Ełk do granicy państwa z Litwą”.

„Nie ma dynamicznego rozwoju gospodarczego bez dobrego transportu, bez dobrych połączeń drogowych i kolejowych” – powiedział Adamczyk.

Tematem rozmów w Wilnie była też możliwość powstania projektu połączenia kolejowego z Białegostoku przez Grodno, Druskienniki do Wilna. „To dowód na to, że myślimy szeroko i działamy skutecznie” – wskazał szef polskiego resortu.

Ministrowie rozmawiali również na temat ewentualności zamknięcia przez Białoruś granicy z Litwą i Polską.

„Mamy nadzieję, że te zapowiedzi w niczym się nie zmaterializują, a jeśli dojdzie do tego, to staramy się przygotować tak, aby miały one jak najmniej wpływ na gospodarkę” – powiedział polski minister. Litewski minister poinformował, że jest porozumienie między Litwą, Polską, Łotwa, a także Ukrainą, by nie wykorzystywać ewentualności zamknięcia granicy ze szkodą dla innych państw. „Deklarujemy solidarność i jednomyślność” – podkreślił Narkiewicz.

Minister Adamczyk gościł na Litwie z dwudniową wizytą, która zakończyła się w czwartek.

Na podstawie: PAP, inf. wł.