„Polska młodzież na Litwie i Łotwie – co nas łączy i co nas różni?”


Na zdjęciu: uczniowie „Mickiewiczówki” na wyjeździe w Rydze, fot. Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie
Młodzież Liceum im. Adama Mickiewicza przy współudziale Stowarzyszenia Wspólnota Polska zrealizowała projekt „Polska młodzież na Litwie i Łotwie – co nas łączy i co nas różni?”. Celem projektu było nawiązanie współpracy z uczniami szkoły polskiej w Rydze, poznanie tradycji Polaków mieszkających na Łotwie, wymiana wiedzy dotyczącej dziejów tych, którzy w różnych okresach historii najnowszej znaleźli się i mieszkają poza granicami Państwa Polskiego.Uczestnicy projektu zbierali informację i materiały w trzech blokach tematycznych dotyczących polskich szkół na Łotwie i Litwie, życia młodych Polaków w obu państwach oraz dwudziestowiecznej historii Wileńszczyzny i dawnych Inflant, a także losów ludzi tutaj zamieszkałych. Zebrany materiał uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej w formie prezentacji oraz stosowali metodę „burzy mózgów”, jedną z metod heurystycznych twórczego rozwiązywania problemów.


Fot. Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Zakończenie projektu odbyło się na Łotwie. 1-2 grudnia uczniowie „Mickiewiczówki” dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Wspólnota Polska mieli możliwość odbyć podróż na Łotwę.

Podczas wyjazdu uczestnicy projektu poznali losy i tradycje mieszkających w sąsiednim kraju Polaków, zwiedzili Rygę. Momentem kulminacyjnym było spotkanie młodzieży Liceum im. Adama Mickiewicza i Polskiej Szkoły Średniej w Rydze im. Ity Kozakiewicz. Młodzi ludzie nie tylko poznali w teorii życie swych rówieśników, ale też mieli okazję nawiązać bezpośredni kontakt.


Fot. Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie

W drodze powrotnej uczniowie liceum zwiedzili Jurmałę i perełkę architektury, barokowy pałac w Rundale przypominający Wersal.


Fot. Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie


Fot. Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie

Projekt finansowany ze środków Kance rii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.