Polska odnowi wszystkie polskie cmentarze wojenne z walk 1920 r. na Białorusi


Fot. mkidn.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP chce, aby do 2021 roku wyremontowane zostały wszystkie polskie cmentarze wojskowe z walk 1920 roku na Białorusi. W dniach 15–17 kwietnia delegacja ministerialna przebywała z roboczą wizytą na Białorusi w celu zweryfikowania technicznego stanu polskich nekropolii z tamtego okresu.Jak informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotychczasowa współpraca ze stroną białoruską pozwala na planowanie dalszych remontów na cmentarzach wojennych. W najbliższym czasie dotyczyć to będzie nekropolii w sześciu miejscowościach: Królewszczyzna, Krzywicze, Kurzeniec, Nowy Świerżeń, Użanka i Wołkołata.

Delegacja MKiDN wraz z przedstawicielami Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” zwiedziła także cmentarze w Dokszycach, Duniłowiczach, Głębokiem, Jaznie, Podświle i Zadorożem, które zostały wyremontowane w latach 2017–2018 w ramach programu ministerialnego „Miejsca pamięci narodowej za granicą”.

Część z licznych miejsc pamięci narodowej na Białorusi, w tym wiele kwater i mogił z 1920 r., została odnowiona w 2012 roku staraniami ambasady i konsulatów Polski. Wiele prac wykonano z inicjatywy miejscowych Polaków. Uporządkowano i odnowiono wówczas około 20 miejsc na terenie Grodzieńszczyzny, w tym dwóch dużych nekropolii w Holszanach i Oszmianie.

Członkowie delegacji spotkali się z Ambasadorem RP na Białorusi Arturem Michalskim. Tematem rozmów były kwestie dotyczące opieki nad polskimi cmentarzami wojennymi, jak i miejscami polskiej pamięci narodowej na Białorusi.

Na podstawie: mkidn.gov.pl, polskieradio.pl