Polska piątym producentem malin na świecie i liderem w UE


Fot. pixabay.com
Polska jest piątym producentem malin na świecie i liderem w Unii Europejskiej, większość zbiorów jest eksportowana, głównie – do Niemiec, informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Największymi producentami malin są: Federacja Rosyjska, Meksyk, Serbia i Stany Zjednoczone.

Udział Polski w światowej produkcji malin w 2019 r. wynosił 9 procent. W Unii Europejskiej Polska jest liderem na rynku malin z 51-procentowym udziałem w produkcji (dane za 2020 r.). Liczącym się producentem jest również Hiszpania i Portugalia.

Maliny to trzeci pod względem skali produkcji, po truskawkach i porzeczkach, gatunek owoców jagodowych uprawianych w Polsce, z 23-procentowym udziałem w zbiorach owoców jagodowych w 2020 roku.

Areał uprawy malin w latach 2012-2020 kształtował się w przedziale 27-30 tys. ha. Według danych GUS, zbiory malin w Polsce, w zależności od warunków pogodowych, wahały się od 76-78 tys. ton w nieurodzajnych latach 2015 i 2019, do 129 tys. ton w roku 2016. W 2020 r. zebrano 116 tys. ton malin.

Maliny należą do roślin dość trudnych w uprawie. Do uzyskania wysokich, dobrej jakości plonów konieczne są duże nakłady inwestycyjne na budowę tuneli foliowych i nawodnienia oraz na nasadzenia odmian charakteryzujących się walorami smakowymi, wysoką plennością i odpornością na choroby. W latach 2012-2020 średnie plony tych owoców w Polsce kształtowały się w granicach 2,6-4,5 t/ha.

Najwięcej malin uprawia się w województwie lubelskim. Zbiory w tym województwie w latach 2012-2019 stanowiły 71-85 proc. krajowej produkcji malin. Plantacje tych owoców znajdują się także w woj. mazowieckim, zachodniopomorskim, podkarpackim.

Znaczna część zbiorów malin w Polsce jest przeznaczana na eksport. W latach 2012-2020 eksport malin świeżych stanowił od 7 proc. do 23 proc. zbiorów, a malin mrożonych od 41 proc. do 73 proc. zbiorów.

Jak wskazuje KOWR, w polskim sadownictwie dominuje uprawa malin z przeznaczeniem dla przemysłu przetwórczego, głównie – na mrożonki. W latach 2012-2020 wywóz malin mrożonych kształtował się w przedziale od 47 tys. ton do 64 tys. ton. Największym odbiorcą malin mrożonych z Polski były Niemcy, do których wywożono od 16,3 tys. ton do 20,9 tys. ton, tj. 30-36 proc. wolumenu eksportu tych owoców. Znaczne ilości malin mrożonych sprzedawano również do Belgii a także do Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, na Białoruś i do Szwecji.

Eksport malin świeżych odbywa się na mniejszą skalę niż owoców mrożonych. W latach 2012-2020 z Polski wyeksportowano od 8 tys. ton do 19 tys. ton malin świeżych. Dominującym kierunkiem eksportu były Niemcy, do których trafia od 51 do 63 proc. łącznego wolumenu eksportu malin. Ważnym odbiorcą była również Holandia.

Na podstawie: PAP