Polska szkoła w Jałówce - od podstawówki do gimnazjum


Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce, fot. wilnoteka.lt
Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce (rej. wileński) jest dowodem na to, że w czasach gdy inne szkoły z braku uczniów są zamykane, możliwe jest przekształcenie podstawówki w szkołę średnią i uzyskanie statusu gimnazjum. Jak to osiągnąć? Dyrektor Zbigniew Czech odpowiada krótko: "Pracą, pracą i jeszcze raz - pracą". Inauguracja gimnazjum odbyła się dokładnie w piątą rocznicę nadania szkole patrona - św. Jana Bosko.
"Nauczyciele naprawdę pracują na medal. Mamy konkurencję - inne szkoły w pobliżu, ale dobra praca nauczycieli przyciąga rodziców, którzy oddają swoje dzieci właśnie do naszej szkoły. A ponieważ wyniki są dobre, stawiamy sobie wciąż nowe cele. Pierwszym celem była szkoła średnia - osiągnęliśmy to 10 lat temu. Potem, w czasach gdy inne szkoły stawały się gimnazjami, nam brakowało zaledwie kilku uczniów, żeby sprostać wymogom, ale Opatrzność Boża sprawiła, że doszło kilku uczniów i również mogliśmy podjąć to wyzwanie. Uzyskaliśmy status gimnazjum. Jest to wynik pracy nauczycieli, pracy uczniów, pracy rodziców. Ten trójkąt: uczeń - rodzic - nauczyciel w szkole jest najważniejszy" - powiedział Wilnotece dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce Zbigniew Czech

Uroczystość zgromadziła przede wszystkim społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli i rodziców. Byli też obecni przyjaciele, czyli osoby, które wspierały ją w staraniach o akredytację programu kształcenia średniego. Najliczniej przybyli księża, którzy ze szkołą współpracowali lub współpracują. Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie powiedział Wilnotece, że czuje się ze szkołą w Jałówce związany w sposób szczególny: od 1980 r. pracował tu jako nauczyciel języka polskiego i historii, a kiedy po 17 latach pracy pedagogicznej wstąpił do seminarium duchownego - jako katecheta. Obowiązki te pełnił jeszcze do niedawna, do momentu objęcia stanowiska proboszcza parafii pw. Ducha Świętego. 

Inaugurację gimnazjum poprzedziła msza św. koncelebrowana przez zaprzyjaźnionych księży. Zwracając się do uczniów, ks. Eduardas Kirstukas, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mickunach, mówił: "Macie dziś powody do radości i dumy, bo nie każda szkoła ma możliwość uzyskania miana gimnazjum, ale miano gimnazjalisty zobowiązuje do tego, żeby przyjąć te wszystkie wyzwania, które stawia przed wami życie. Umiejętność rozpoznania siebie na drodze Bożej jest szalenie trudna. Zachęcam was, młodzi przyjaciele, przyjąć to wezwanie zdobywania wiedzy nie jako czegoś, co jest przykrym obowiązkiem, ale jako radości poznawania pięknego świata i tego, co nas otacza. A poprzez poznawanie świata - poznawanie Boga i jego mocy". 

Księża poświęcili tarcze, które uczniowie gimnazjum będą nosili na mundurkach i szyld z nazwą gimnazjum przy bramie wjazdowej. 

Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce w klasach do pierwszej do maturalnej liczy obecnie ponad 200 uczniów. Przy szkole działa również przedszkole, w grupach przedszkolnych jest około 50 dzieci.

Szkoła w Jałówce została założona w 1900 r. W roku szkolnym 1902/1903 szkoła liczyła 49 uczniów. Drewniany budynek, w którym wówczas mieściła się, przetrwał. Obecnie działa tam szkolne muzeum etnograficzne. Od 1920 r. jest to szkoła z polskim językiem nauczania.

W 1954 r. szkoła czteroletnia została przekształcona w siedmioletnią, w 1962 r. - w ośmioletnią, w 1987 r. - w dziewięcioletnią, w 1998 r. - w dziesięcioletnią. W 2006 r. szkoła uzyskała status średniej. Dzięki wsparciu Senatu RP i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" została rozbudowana. Obecnie sale lekcyjne mieszczą się w dwóch nowoczesnych budynkach, natomiast odnowiony drewniany budynek zajmuje przedszkole. W 2011 r. szkole nadano imię św. Jana Bosko.

Początkowo zamiarem społeczności szkolnej było uzyskanie statusu gimnazjum katolickiego. Podpisana została nawet umowa ze Zgromadzeniem Salezjańskim. Pomysłu na razie nie udało się zrealizować, ale jak w rozmowie z Wilnoteką powiedział dyrektor Gimnazjum Zbigniew Czech, do tego szkoła będzie dążyć w przyszłości. Jest to osiągalne, bowiem placówka ta ma długoletnie tradycje związane z katolickim kierunkiem wychowania, a jej patron św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów, nazywany jest "Ojcem i Nauczycielem Młodzieży".

Na podstawie: Inf.wł.
 

 
Zdjęcia: Jan Wierbiel, montaż: Edwin Wasiukiewicz