Polski Nobel archeologiczny dla litewskiego naukowca


Uroczystość wręczenia Nagrody im. J. Kostrzewskiego prof. M. Michelbertasowi, fot. wilnoteka
Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego, nazywana polskim Noblem archeologicznym, jest przyznawana od 1983 r. Po raz pierwszy otrzymał ją naukowiec, badacz archeologii spoza Polski. Tegoroczny laureat, prof. Uniwersytetu Wileńskiego dr hab. Mykolas Michelbertas jest znanym litewskim archeologiem, badaczem wczesnej epoki żelaza, współzałożycielem Katedry Archeologii na UW. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Instytucie Polskim w Wilnie.
 

Wręczając Nagrodę im. Józefa Kostrzewskiego, prof. dr hab. Andrzej Michałowski, wiceprezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, zaznaczył, że prof. Mykolas Michelbertas jest wybitnym archeologiem, który znacząco przyczynił się do rozwoju myśli archeologicznej. Litewskiego naukowca od lat łączą ścisłe więzi z polskim środowiskiem naukowym. "Prof. Michelbertas jest archeologiem, który przez całe swoje życie naukowe zajmując się problemami okresu wpływów rzymskich, okresu wędrówek ludów i numizmatyką tegoż czasu, współpracował z archeologami zajmującymi się tematyką dotyczącą Bałtów. Badając tereny litewskie, rozpoznawał także strefę, która obecnie znajduje się na terenie Polski. Dla nas, w Polsce, jest on symbolem archeologii litewskiej, osobą, która przez wiele lat reprezentowała wileński ośrodek archeologiczny" - powiedział. 

Prof. dr hab. Mykolas Michelbertas jest obecnie emerytowanym profesorem Uniwersytetu Wileńskiego, niemniej nadal jest czynnym naukowcem, prowadzi badania, jest autorem licznych publikacji naukowych.

"Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, gdyż po raz pierwszy Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich nagrodziło archeologa z zagranicy. Z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce łączy mnie wieloletnia współpraca w dziedzinie, którą się zajmuję. Współpracowałem między innymi ze śp. prof. Kazimierzem Godłowskim - nieraz odwiedzaliśmy się nawzajem w Wilnie i Krakowie, żeby omówić wspólne plany i działania. Mam wielu przyjaciół na uniwersytetach w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, z którymi stale wymieniamy się informacjami na temat najnowszych odkryć naukowych, prowadzonych badań wykopaliskowych. Uprawiana przez nas dziedzina nauki - archeologia - jest przecież ponadregionalna, w epoce którą badamy nie było przecież granic, a plemiona przemieszczały się z miejsca na miejsce. Wielokrotnie miałem też okazję prowadzić wykłady na polskich uczelniach. Mam nadzieję, że ta nagroda stanie się impulsem do dalszego rozwoju środowisk naukowych Polski i Litwy" - powiedział Wilnotece prof. dr hab. Mykolas Michelbertas. 

Nagroda im. Józefa Kostrzewskiego została ustanowiona została przez Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne w 1982 r. i wznowiona przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich w 1991 r. Od początku współfundatorem Nagrody jest Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - uczelni, której współtwórcą był patron nagrody. Wyróżnienie przyznaje się co dwa lata za wybitne osiągnięcia badawcze, bądź szczególnie istotne odkrycia w toku wykopalisk, a także za całokształt twórczości naukowej wyróżniającej się zakresem i skalą.


Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz