Polskie nazwiska? Jeszcze nie dziś...


We wtorek litewski parlament miał rozpocząć dyskutowanie projektu ustawy zezwalającej na zapis imienia i nazwiska w paszporcie nie tylko w języku litewskim, lecz także w innych językach, opartych na alfabecie łacińskim, m.in. z użyciem polskich znaków diakrytycznych. W ostatniej chwili ten punkt dyskusji wycofano i przełożono na przyszły tydzień... ponieważ stwierdzono, że projekt nie jest zgodny z Konstytucją Republiki Litewskiej. Możliwe, że w przyszłym tygodniu projekt zostanie wreszcie przedstawiony pod obrady sejmu.