Polskie rodziny wśród odznaczonych za ratowanie Żydów


Uroczystość wręczenia odznaczeń, fot. lrp.lt/Alfredas Pliadis
Trzy polskie rodziny z Wileńszczyzny: Mikołajunowie, Rakowscy i Woronieccy zostały uhonorowane litewskim odznaczeniem państwowym – Krzyżem za Ratowanie Ginących, przyznanym za ratowanie Żydów podczas okupacji niemieckiej. Ceremonia wręczenia odznaczeń bliskim bohaterów – większość odznaczonych zostało pośmiertnie – odbyła się w Pałacu Prezydenckim w piątek, 21 września, na dwa dni przed przypadającym 23 września Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Żydów na Litwie. Ofiary Holokaustu podczas swej wizyty na Litwie uczci również papież Franciszek.

Krzyż za Ratowanie Ginących został przyznany 39 obywatelom Litwy, którzy podczas okupacji niemieckiej z narażeniem życia, własnego i swoich rodzin, ratowali Żydów. W gronie odznaczonych jest 9 Polaków, są to rodziny Mikołajunów, Rakowskich i Woronieckich. Niestety większość nie doczekało tej chwili – odznaczenia odbierali ich potomkowie: dzieci, wnukowie, prawnukowie.

Jedyna żyjąca przedstawicielka rodziny Woronieckich – Sofia Prokopowicz – z powodu stanu zdrowia również nie mogła być na uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Na ceremonii obecna była m.in. ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Tego samego dnia w Wilnie na terenie dawnych Ogrodów Misjonarzy odsłonięty został kamień upamiętniający Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Z czasem w miejscu tym stanie pomnik Sprawiedliwych.

Ofiary Holokaustu uczci również podczas swojej wizyty na Litwie papież Franciszek. Zbiega się ona w czasie z 75. rocznicą likwidacji getta wileńskiego – 23 września jest obchodzony jako Dzień Zagłady Żydów Litewskich. W niedzielę, po powrocie z Kowna Ojciec Święty na krótką modlitwę zatrzyma się przy pomniku Ofiar Getta Wileńskiego przy placu Rudnickim. 

Na podstawie: lrp.lt, 15min.lt, lzb.lt