Polskie Stowarzyszenie Medyczne. Konferencja na 25-lecie działalności


Podczas otwarcia konferencji “Historia medycyny wileńskiej”
W Wilnie trwa Międzynarodowa Konferencja Medyczna “Historia medycyny wileńskiej”, poświęcona 25-leciu działalności Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie. W obradach uczestniczą lekarze, członkowie Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Szwecji , Niemiec i innych państw oraz lekarze i historycy z Polski.


Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (PSML), podobnie jak większość polskich organizacji społecznych na Litwie, powstało na fali odrodzenia w 1989 r. Początkowo organizacja zrzeszająca lekarzy i pielęgniarki działała jako Koło Medyków przy Związku Polaków na Litwie, od 1993 r. - jako odrębna organizacja społeczna o nazwie: Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie. Obecnie organizacja zrzesza 115 członków. Prezesem Stowarzyszenia jest Daniel Lipski

W 2015 r. PSML obchodzi 25-lecie swojej działalności. Jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowego roku jest Międzynarodowa Konferencja Medyczna "Historia medycyny wileńskiej", poświęcona historii medycyny wileńskiej. 

Pierwszy dzień konferencji miał charakter bardziej uroczysty. Była to prezentacja działalności organizacji Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie oraz Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, którego członkiem jest PSML. Uroczystość inauguracji uświetnił koncert Zbigniewa Lewickiego i Eweliny Saszenko

W sobotę przewidziane zostały obrady, podczas których omówione zostaną dzieje medycyny wileńskiej w czasie zaborów, w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym, kiedy wielu znakomitych medyków musiało opuścić rodzinne miasto. Współtworzyli potem między innymi Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W referatach prelegentów przypomniane zostaną postacie Józefa Bielińskiego - historyka medycyny i zasłużonego badacza dziejów Uniwersytetu Wileńskiego, twórcy onkologii wileńskiej prof. Kazimierza Pelczara, prof. Kornela Micheidy, prof. Wacława Jana Strażewicza, prof. Tadeusza Ginko oraz innych znakomitych medyków, związanych z Wilnem. Przedstawione zostaną dzieje Wileńskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii, walki wileńskich lekarzy z epidemiami w XIX wieku, początki oftalmologii w Wilnie oraz historia powstania w Wilnie pogotowia ratunkowego.

Uczestnicy konferencji odwiedzą cmentarz na Rossie. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie od lat opiekuje się grobami lekarzy pochowanych na tej zabytkowej nekropolii. Z inicjatywy polskiego środowiska lekarskiego został już odnowiony jeden nagrobek. W 2014 r. PSML po raz pierwszy wystąpiło z inicjatywą zorganizowania na cmentarzach na Wileńszczyźnie kwesty na rzecz odnowienia starych nagrobków na Rossie. Wynik tej społecznej akcji przeszedł oczekiwania pomysłodawców: 1 listopada w ciągu kilku godzin do puszek wrzuconych zostało ponad 12 tys. litów.

Na podstawie: Inf.wł.

Komentarze

#1 Koszmar, jeśli konferencja

Koszmar, jeśli konferencja "Medyczna Wileńszczyzny" - gloryfikuje żelaznych komunistów CCCP w pierwszych szeregach obrad: Cygnarowski, Mackiewicz... itd. LECZCIE SIĘ...

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.