Polskie szkoły w rankingu według czasopisma "Reitingai"


Fot. .facebook.com/reitingai.zurnalas
Czasopismo "Reitingai" jak co roku w grudniu ogłosiło ranking najlepszych gimnazjów oraz uczelni wyższych Litwy. Gimnazja były oceniane na podstawie tegorocznych wyników państwowych egzaminów maturalnych z następujących przedmiotów: języków litewskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, historii, matematyki, informatyki, biologii, chemii, geografii i fizyki. W każdej kategorii wybranych zostało 50 najlepszych szkół (spośród około 450 szkół średnich i gimnazjów działających na Litwie).
Wśród najlepszych szkół w każdej kategorii rankingowej są polskie - zarówno działające w Wilnie, jak i w mniejszych miejscowościach Wileńszczyzny. W tegorocznym rankingu 50 szkół, które najlepiej uczą języka litewskiego, jest tylko jedna polska - Gimnazjum w Rukojniach (17. miejsce). Szkoła ta znalazła się w czołówce po raz kolejny: w ubiegłym roku była na 19. miejscu. 

Wśród 50 szkół z najlepszymi wynikami z języka angielskiego są dwie polskie: Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (18. miejsce) i Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach (39. miejsce). Niemiecki jest wykładany w niewielu szkołach. W tej kategorii wśród 37 placówek Gimnazjum w Ejszyszkach jest na 28. miejscu. 

Jak co roku polskie szkoły dobrze wypadły pod względem wyników egzaminu z języka rosyjskiego. 9 szkół znalazło się wśród 50 najlepszych: Gimnazjum w Rukojniach (19. miejsce), Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (24. miejsce), Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu (25. miejsce), Gimnazjum Jana Pawła II w Wilnie (26. miejsce), Gimnazjum im. A. Mickiewicza (37. miejsce), Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (45. miejsce), Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach (47. miejsce).

5 szkół polskich znalazło się na liście 50 z najlepszymi wynikami z fizyki. Są to: Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (7. miejsce), Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (9. miejsce), Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (16. miejsce), Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (19. miejsce), Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (20.-21. miejsce).

Egzamin maturalny z biologii dobrze zdali uczniowie Gimnazjum w Mickunach (6.-7. miejsce), Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (17.-19. miejsce), Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (39. miejsce), Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie (50. miejsce). 

Wśród szkół z najlepszymi wynikami z matematyki są 4 polskie: Gimnazjum im. św. J. Bosko w Jałówce (5. miejsce), Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach (11. miejsce), Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (28. miejsce), Gimnazjum Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (39. miejsce). 

Informatyki dobrze uczą: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (4.-5. miejsce), Gimnazjum w Ejszyszkach (14. miejsce) i Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (42.-43. miejsce).

Na pierwszym miejscu w skali kraju pod względem wyników z chemii jest Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach jest na 22. miejscu, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach - na 29., Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie - na 31.-35. 

Na egzaminie z historii najlepiej wypadli maturzyści: Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (17.-18. miejsce), Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (38. miejsce), Gimnazjum im. S. Batorego w Ławaryszkach (47. miejsce). Maturzyści Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie mieli również dobre wyniki na egzaminie z geografii (6. miejsce).

Pismo "Reitingai" publikuje również ranking szkół początkowych, progimnazjów i gimnazjów stworzony na podstawie wyników olimpiad przedmiotowych. Według osiągnięć olimpijskich uczniów klas początkowych na 2. miejscu jest Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie. Uczennice tej szkoły: Marta Chmielewska, Dorota Sokołowska i Aneta Kurowska wywindowały "Syrokomlówkę" na 11. miejsce w rankingu gimnazjów mających sukcesy olimpijskie. Konstaty Kieda i Violeta Radlinskaitė swojej szkole - Gimnazjum w Mickunach - wywalczyli 25.-27. miejsce w tym rankingu, natomiast Sebastian Salwiński i Elżbieta Geben - 52.-53. miejsce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. 

Autorzy rankingu na podstawie analizy wyników pracy szkół przedstawili dające do myślenia wnioski: w skali kraju uczniowie najgorzej są przygotowywani do egzaminu z języka litewskiego, najlepiej - z języka rosyjskiego. Spośród 50 szkół w około 15 średnia ocen na maturze z litewskiego nie przekraczała 50 punktów, w 33 szkołach średnia ocen wynosiła od 50 do 79 punktów. Natomiast w 333 szkołach kraju średnia ocen wynosiła od 4 do 49,99 punktów. Zdaniem jednej autorek rankingu, Jonė Kučinskaitė, warto się zastanowić, gdzie tkwi problem: uczniowie są źle przygotowywani czy egzamin jest zbyt trudny?

Zdaniem dziennikarzy czasopisma "Reitingai" jednym z czynników wpływających na gorsze wyniki pracy szkół jest niż demograficzny. W ciągu 16 lat ogólna liczba uczniów szkół ogólnokształcących zmniejszyła się o połowę, a w niektórych samorządach o jedną trzecią. W 2001 r. mieliśmy 604 tys. uczniów, w  2017 r. - zaledwie 330,8 tys. Jak zauważył redaktor naczelny Gintaras Sarafinas, w wiejskich szkołach, liczących zaledwie 30-40 uczniów trudno o wysoki poziom, gdyż trudno im przyciągnąć dobrych specjalistów różnych przedmiotów, a nieraz się zdarza, że ten sam nauczyciel uczy kilku przedmiotów, zarówno w klasach początkowych i starszych. 

Na podstawie: Reitingai