Polskie szkoły w rej. trockim będą na razie funkcjonować bez zmian


Fot. Waldemar Dowejko
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach i Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu będą na razie funkcjonować bez zmian. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny wstrzymał wszelkie działania będące skutkiem decyzji Rady Samorządu Rejonu Trockiego z 28 kwietnia.

Dyrekcja Samorządu Rejonu Trockiego zaskarżyła wniosek złożony do sądu przez dwie polskie szkoły w rejonie trockim. We wniosku domagały się one cofnięcia decyzji władz o zdegradowaniu tych placówek do poziomu filii. Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny ostatecznie przychylił się do prośby szkół.

Reorganizacja szkół to element projektu reformy szkolnictwa na Litwie „Szkoły Tysiąclecia”. W jego ramach Samorząd Rejonu Trockiego planował przekształcić Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu i Szkołę Podstawową im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach w filie innych placówek oświatowych.

Plany te spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem nie tylko samych szkół, lecz także całej polskiej społeczności na Litwie.

Na podstawia: wilno.tvp.pl