Polsko-litewskie zgromadzenie parlamentarne wznawia działalność


Fot. wilnoteka.lt
Delegacja litewskiego sejmu, której przewodniczy wiceprzewodniczący parlamentu Arvydas Nekrošius, udaje się w poniedziałek do Warszawy, gdzie we wtorek, 12 lutego odbędzie się pierwsze po 10-letniej przerwie posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej. Podczas spotkania planowane jest podpisanie deklaracji podsumowującej dokonania w stosunkach dwustronnych od czasu podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Litwą oraz nakreślenie kierunków dalszych działań.

W skład litewskiej delegacji oprócz przewodniczącego delegacji Arvydasa Nekrošiusa (Litewski Związek Chłopów i Zielonych) do Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego wchodzą posłowie: Arūnas Gumuliauskas (Litewski Związek Chłopów i Zielonych), Algimantas Kirkutis (Litewski Związek Chłopów i Zielonych), Asta Kubilienė (Litewski Związek Chłopów i Zielonych), Andrius Kubilius (Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci), Jarosław Narkiewicz (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin), Žygimantas Pavilionis (Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci), Julius Sabatauskas (Litewska Partia Socjaldemokratyczna), Algirdas Sysas (Litewska Partia Socjaldemokratyczna) i Zenonas Streikus (Litewski Związek Chłopów i Zielonych).

Ze strony polskiej w rozmowach wezmą udział: przewodnicząca polskiej delegacji do Zgromadzenia, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek wraz z zastępcami: posłanką Małgorzatą Gosiewską i posłem Tadeuszem Aziewiczem.

Pierwsze po 10-letniej przerwie posiedzenie będzie poświęcone przypadającej w 2019 r. 25. rocznicy podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. Traktat podpisany został w Wilnie 26 kwietnia 1994 roku.

Podczas spotkania parlamentarzystów polskich i litewskich w Warszawie omówione zostaną dokonania i wyzwania wynikające z traktatu: sytuacja mniejszości narodowych, ochrona praw mniejszości narodowych na poziomie ustawodawstwa, sytuacja oświaty i szkolnictwa wyższego. Zgromadzenie podejmie również tematy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w całym regionie, obronności, bezpieczeństwa energetycznego, Partnerstwa Wschodniego.

Zaplanowana jest też debata na temat współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej, podczas której omówione zostaną wspólne polsko-litewskie projekty, takie jak „Via Baltica”, „Rail Baltica”, „Via Carpatia”. Będzie też mowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i ochrony dziedzictwa.

Parlamentarzyści omówią plany związane z obchodami wspólnych dla Polski i Litwy rocznic: 15. rocznicy wstąpienia Litwy i Polski do UE, 20. rocznicy przyłączenia Polski i 15. rocznicy Litwy do NATO, 450. rocznicy podpisania unii lubelskiej, 225. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej, 228. rocznicy Konstytucji 3 maja.

Na podstawie: lrs.lt, BNS, sejm.gov.pl