Pomnik Stanisława Moniuszki w Mińsku?


Polski kompozytor Stanisław Moniuszko, fot. J. Mieczkowki
Białoruski historyk z Mińska Dionizy Sałasz powiedział w wywiadzie udzielonym agencji prasowej PAP, że w Urzędzie Miasta Mińska złożono ponad 4 tys. podpisów pod petycją o wzniesienie na placu Wolności w centrum Mińska pomnika Stanisława Moniuszki. Pomysł narodził się w związku ze zbliżającą się 200. rocznicą urodzin polskiego kompozytora.
"Złożyliśmy 4200 elektronicznych podpisów i 100 podpisów na papierze" - powiedział białoruski historyk Dionizy Sałasz, który wraz z innym historykiem, Alesiem Biełym, jest współinicjatorem akcji wzniesienia w Mińsku pomnika Stanisława Moniuszki. Dodał, że w Urzędzie Miasta Mińska powiedziano mu, iż decyzji można się spodziewać w najbliższy poniedziałek.

Jak powiedział Dionizy Sałasz, około 90 procent podpisów złożyli obywatele Białorusi, ale są także sygnatariusze z zagranicy, głównie z Polski. W akcji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele mniejszości polskiej na Białorusi.

"Stanisław Moniuszko jest najbardziej znanym mińczaninem świata. Nie wiem, kto mógłby z nim konkurować. Poza tym w centrum Mińska, przy ratuszu, jest sześć budynków bezpośrednio związanych z jego osobą" - podkreślił D. Sałasz.

Autorzy petycji proponują, by pomnik Stanisława Moniuszki, urodzonego w 1819 r. w Ubielu pod Mińskiem, postawić w centrum Mińska, frontem do hotelu "Europa", bowiem w czasach kompozytora właśnie w miejscu dzisiejszego hotelu znajdował się teatr miejski, w którym w 1852 r. odbyła się premiera jego opery "Sielanka" do słów Wincentego Dunina-Marcinkiewicza.

"Chcielibyśmy, żeby pomnik stanął przy ratuszu, koło nieistniejącego już kościoła dominikańskiego, w którym Moniuszko grał na organach i z którego zostały tylko fundamenty pod brukiem" - dodał D. Sałasz.

Na środku placu Wolności w Mińsku stoi obecnie odbudowany ratusz. W czasach Moniuszki działała w nim orkiestra pod batutą Dominika Stefanowicza, u którego przyszły kompozytor pobierał lekcje fortepianu. Do placu przylega zaś ulica ul. Internacjonalna (d. Wałocka), na której zachował się dom, gdzie Moniuszko mieszkał wraz z rodziną. Znajduje się na nim dzisiaj tablica pamiątkowa z płaskorzeźbą przedstawiającą kompozytora przy pianinie. W tym samym domu mieszkał też autor pierwszej monografii poświęconej Moniuszce Aleksander Walicki.

Z innych budynków w Mińsku, związanych ze Stanisławem Moniuszką, zachował się m.in. gmach gimnazjum przy placu Wolności, do którego kompozytor chodził przez trzy lata na początku lat 30. XIX w. Dziś mieści się w nim Federacja Związków Zawodowych Białorusi. Na tablicy pamiątkowej na fasadzie wśród słynnych osób, które się w nim uczyły, wymieniono nie tylko Moniuszkę, ale także starszego o pokolenie poetę Tomasza Zana, którego wiersze Moniuszko wykorzystywał w swoich pieśniach.

Stanisław Moniuszko zamieszkał w Mińsku wraz z rodzicami na początku lat 30. XIX w. Miasto opuścił w 1837 r., gdy pojechał na studia do Berlina. Po ich ukończeniu, w roku 1840, zamieszkał, o czym warto pamiętać, w Wilnie, gdzie działał jako organista, kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego w mieście. W 1858 przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy, gdzie objął stanowisko dyrektora opery.

W Mińsku znajduje się obecnie ulica Stanisława Moniuszki, ale leży ona w oddalonej od centrum dzielnicy Łoszyce, w obszarze nowoczesnej zabudowy.

Warto pamiętać, e
Na podstawie: PAP, IAR