Ponad 100 mln euro dla Polonii i Polaków za granicą


Fot. senat.gov.pl
Senat RP rozdzielił 100,5 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku – poinformował we wtorek, 22 maja szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. Ponad jedna trzecia tych środków (33 mln zł) zostanie przeznaczona na edukację. Obecnie podpisywane są ostatnie umowy z organizacjami, których oferty zostały wybrane do realizacji.
Najwięcej pieniędzy, zgodnie z oczekiwaniami środowisk polonijnych i polskich poza granicami, przeznaczono na edukację – 33 mln zł. Na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego przeznaczono 17 mln zł, na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 17 mln zł, na media polonijne – 11,5 mln zł, na infrastrukturę polonijną – 17,5 mln zł, na pomoc charytatywną i socjalną 4,5 mln zł. 

Jak poinformował Senat RP w oficjalnym komunikacie, w tej kadencji „usprawnił procedury naboru i rozpatrywania ofert tak, że złożone oferty na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią w roku 2018 zostały rozpatrzone do 11 maja br. Do realizacji zakwalifikowanych zostało 269 spośród 721 ofert (trzech oferentów wycofało się z realizacji zleconych zadań)”.

Najwięcej wniosków wpłynęło na realizację zadań w zakresie kultury i promocji Polski oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego – 270 ofert, w zakresie edukacji  – 219 ofert, na wzmacnianie środowisk polonijnych i polskich poza granicami – 119 ofert, na infrastrukturę polonijną – 49 ofert, na pomoc charytatywną – 34 oferty, na pomoc mediom polonijnym – 30 ofert.

Z tej puli najwięcej ofert wybrano w zakresie edukacji – 86 i kultury i promocji Polski – 84. W zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania wybrano 42 oferty, w zakresie mediów polonijnych – 13, 28 w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 na pomoc charytatywną i socjalną.

„Rok 2018 będzie rokiem, w którym nabór i podział środków został przeprowadzony zdecydowanie najszybciej. Można stwierdzić, że do końca maja będziemy mieli podpisaną znakomitą większość umów” – powiedział podczas konferencji prasowej Jakub Kowalski. Jak dodał, do końca miesiąca kancelaria chce podpisać 161 umów z 266.

Środki zostały przyznane następującym organizacjom: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Wolność i Demokracja, które otrzymały największe dotacje, a także Caritas Polska, Stowarzyszenia „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, Fundacja na Rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego, Fundacja „Edukacja dla Demokracji”.

Podczas konferencji prasowej szef Kancelarii Senatu poinformował także, że wyodrębniono kwestię procedowania dotacji dla inwestycji budowy Domu Polskiego we Lwowie, by – jak tłumaczył – jak najszybciej podpisać umowę i przekazać tegoroczną dotację na ten cel. „Jest to najważniejsze zadanie aktualnie do finansowania przez senat, jeśli chodzi o zadania realizowane na Wschodzie”  powiedział. Na realizację tego celu senat przeznaczył 8,5 mln zł. Kwota ta jednak może zostać zwiększona, jeśli senat wygospodaruje dodatkowe środki z oszczędności.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r. W 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. W 2016 r. środki wróciły do dyspozycji senatu, ale były wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, na który przeznaczono ponad 60 mln zł. Od 2017 r. całą pulą środków na Polonię zarządza Senat RP. 

Na podstawie: PAP, senat.gov.pl