Ponad 67 tys. litów z Ministerstwa Kultury Litwy na projekty organizacji polskich


Zespół Pieśni i Tańca "Wilia", fot. wilnoteka.lt
Ministerstwo Kultury Litwy ogłosiło wyniki konkursu wniosków na dofinansowanie działalności organizacji mniejszości narodowych na Litwie w 2014 roku. Rozdysponowana została kwota 288 tys. litów, w tym około 67 tys. litów przypadło na projekty złożone przez organizacje polskie.
Wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych, edukacyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu zachowanie dziedzictwa narodowego mogły składać organizacje pozarządowe, instytucje pożytku publicznego oraz fundacje reprezentujące mniejszości narodowe i działające na rzecz mniejszości narodowych.

W 2014 roku na dotacje dla organizacji mniejszości narodowych Ministerstwo Kultury Litwy przeznaczyło 288 tys. litów. Do konkursu zgłoszono 181 wniosków. Komisja, powołana przez ministra, przyznała dofinansowanie 76 projektów. Dotacje otrzymają organizacje zrzeszające mieszkających na Litwie Ormian, Azerów, Białorusinów, Estończyków, Greków, Karaimów, Greków, Łotyszów, Rosjan, Romów, Rumunów, Tatarów, Ukraińców Uzbeków, Węgrów i Żydów.

Na liście pozytywnie zaopiniowanych projektów jest 13 zgłoszonych przez organizacje polskie. Wśród beneficjentów są regionalne oddziały Związku Polaków na Litwie: Oddział "Lauda" w Kiejdanach otrzymał 3 tys. litów na prowadzenie szkółki języka polskiego; Towarzystwo Kultury Polskiej w Jawniunach - 5,7 tys. litów na zorganizowanie X Festiwalu Kultury Polskiej "Śpiewaj z nami" i 25-lecia Zespołu "Czerwone Maki"; Trocki Oddział ZPL - 11,5 tys. litów na przygotowanie koncertu bożonarodzeniowego "Droga do Betlejem" i 6 tys. litów na zorganizowanie koncertu z okazji 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Troczanie". Związek Polaków na Litwie pozyskał 3652 lity na koncert z okazji 25-lecia Chóru "Legenda". Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" otrzymało dofinansowanie około 7 tys. litów. Pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie XVIII Festiwalu Teatrów Szkolnych oraz XV Festiwalu Piosenki Polskiej Dzieci i Młodzieży Szkolnej. Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Litwy przyznano również polskim zespołom artystycznym "Wilia" i "Zgoda" oraz Teatrowi Polskiemu w Wilnie i Polskiemu Studiu Teatralnemu w Wilnie.

Na podstawie: lrkm.lt 

Komentarze

#1 Šalčininkų Koncert

Šalčininkų Koncert

01.03.2014 wystąpią w Domu Kultury w Solecznikach (Šalčininkų)
Artyści z Polski, znani z programu telewizji "Jaka To Melodia"
Magdalena Tul (Miss Eurowizji 2011)
Aneta Figiel
Grzegorz Wilk

Będzie impreza!!!

Źródło: https://www.facebook.com/magdalenatul?ref=hl

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.