Posiedzenie Rady Prezydentów Litwy i Ukrainy


Dalia Grybauskaitė i Petro Poroszenko, fot. president.lt
W Wilnie dojdzie do spotkania Dalii Grybauskaitė i Petra Poroszenki. W piątek, 8 grudnia przed południem w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie dwustronnej Rady Prezydentów Litwy i Ukrainy. Będzie to dziesiąte już spotkanie w tym formacie. Omówione zostaną najważniejsze kwestie dwustronne oraz dotyczące współpracy Ukrainy z Unią Europejską i NATO.Podczas posiedzenia wiele uwagi zostanie poświęcone umacnianiu współpracy dwustronnej w dziedzinach bezpieczeństwa energetycznego, migracji i gospodarki. Planowane jest podpisanie 4 porozumień litewsko-ukraińskich: protokołu Rady Prezydentów, określającego plan współpracy na przyszły rok, memorandum ws. współpracy strategicznej w dziedzinie energetyki, umowy o współpracy w dziedzinie migracji oraz porozumienia ws. zmian i uzupełnień do podpisanej 23 kwietnia 2001 r. pomiędzy Litwą a Ukrainą umowy o ochronie socjalnej.

Jednym z głównych tematów będzie realizacja reform europejskich. Zdaniem przywódczyni państwa, od efektywnego procesu realizacji reform zależy pomyślny rozwój całego państwa ukraińskiego i dobrobyt jego mieszkańców. Głównym zadaniem na dziś jest więc skupienie się na skutecznej walce z korupcją, umacnianiu pierwszeństwa prawa, poprawie klimatu biznesowego oraz zdolności administracyjnych kraju. 

Przywódcy obu państw omówią również sytuację we wschodniej Ukrainie. Wiele uwagi poświęci się umacnianiu bezpieczeństwa. Podczas zorganizowanego przed kilkoma tygodniami w Brukseli szczytu Partnerstwa Wschodniego zaakceptowano program 20 priorytetów zakładający głębszą współpracę Unii Europejskiej m.in. z Ukrainą. Te inicjatywy mają zostać zrealizowane do 2020 roku.  

Do walki z wrogą propagandą oraz w celu zapewnienia przekazywania obiektywnej informacji na zajętych przez separatystów terytoriach Litwa postanowiła przekazać Ukrainie 7 naziemnych nadajników. Litwa również jako jedno z pierwszych państw zaczęła udzielać Ukrainie pomocy wojskowej. 

Prezydentowi Ukrainy będzie towarzyszyła delegacja przedsiębiorców. Podczas wizyty prezydenci Litwy i Ukrainy otworzą dwustronne forum gospodarcze, którego celem jest aktywizacja kontaktów gospodarczych pomiędzy oboma krajami w sferze energetyki odnawialnej, konsultacji finansowych i technologii informacyjnych. 

Prezydent Petro Poroszenko otworzy też skwer Ukrainy w Wilnie. Podczas poprzedniej dwustronnej Rady Prezydentów w grudniu ubiegłego roku w Kijowie otwarto skwer Litwy na znak bliskiej przyjaźni pomiędzy narodami.   

Na podstawie: president.lt, ec.europa.eu/poland