Posła Górskiego dwie interpelacje


Artur Górski, fot. gover.pl
W ostatnich dniach stycznia bieżącego roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej zostały złożone dwie interpelacje posła Artura Górskiego w sprawie mniejszości polskiej na Litwie. Dotarliśmy do odpowiedzi, które wpłynęły na ręce Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Schetyny.
Pierwsza z interpelacji dotyczyła pominięcia przedstawicieli polskiej mniejszości na Litwie w wyborze przewodniczących w samorządowych komisjach wyborczych. 

W odpowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego czytamy: "Podzielam troskę Pana Posła o zgodny z prawem przebieg wyborów samorządowych. Na podstawie dotychczas dostępnych informacji, nie można wykluczyć, że przy wyborze przewodniczących komisji wyborczych mogło dojść do naruszenia obowiązujących przepisów. Jednakże wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, przy wykorzystaniu posiadanych środków formalno-prawnych, należy do obywateli i instytucji państwa litewskiego". W ocenie polskiego ministra podejmowanie działań w tej materii przez polską stronę i "kwestionowanie na tym etapie suwerennych decyzji organów innego państwa" byłoby, jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, "niezgodne z ogólnie przyjętymi procedurami i zwyczajami".

Minister zapewnił, że na bieżąco śledzi przebieg kampanii wyborczej. Jego zdaniem, prócz wystąpienia posła Gintarasa Songaily, nie wykraczają one poza ramy ogólnie przyjęty standardów. 

Z kolei druga interpelacja odnosiła się do szykan litewskiej inspekcji językowej wobec administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Również w przypadku tej interpelacji w odpowiedzi polskiego MSZ czytamy, że strona polska "bacznie przygląda się" sytuacji na Litwie. "Nasze zaniepokojenie i krytyczną ocenę sytuacji przedstawiamy zarówno na miejscu podczas rozmów polskich przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych z odpowiednimi partnerami litewskimi, jak i przez przenoszenie tej tematyki na wyższy szczebel kontaktów politycznych". Ostatniej, enigmatycznie brzmiącej frazy, MSZ już nie uściśla. 

Niestety, prócz kurtuazyjnych grzeczności i pochwał dla posła A. Górskiego za zaangażowanie oraz dobre zorientowanie w sprawach polskiej mniejszości na Litwie niewiele wynika z interpelacji i odpowiedzi na nie. 

Na podstawie: Inf.wł.