Posłowie AWPL-ZChR z minister oświaty Litwy o akredytacji szkół i języku litewskim


Rita Tamašunienė, fot. wilnoteka.lt
Akredytacja Szkoły im. S. Konarskiego w Wilnie i przyznanie statusu długiego gimnazjum "Mickiewiczówce" oraz nauczanie języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych, w tym w polskich - to tematy poruszone podczas spotkania sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin z minister oświaty i nauki Litwy Jurgitą Petrauskienė. Jak poinformowała Wilnotekę starosta frakcji Rita Tamašunienė, minister zapewniała, że problemy z akredytacją szkół zostaną rozstrzygnięte pozytywnie.
Temat Szkoły im. S. Konarskiego został poruszony nieprzypadkowo. Społeczność tej placówki od dłuższego czasu jest trzymana w niepewności. W połowie sierpnia br. Rada Samorządu Miasta Wilno przyjęła uchwałę, na mocy której "Konarski", który w 2015 r. stracił status szkoły średniej, znów dostał zgodę na kompletowanie klasy 11 oraz szansę ubiegania się o status gimnazjum z klasami od pierwszej do maturalnej. Na dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego okazało się jednak, że klasy 11 nie będzie. Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy poinformowało, że akredytacja jest na razie niemożliwa z uwagi na brak podstaw prawnych - ustawa nie przewiduje możliwości przekształcenia szkoły podstawowej w gimnazjum. Zapowiedziało jednak, że do końca 2017 r. odpowiednie akty prawne zostaną przygotowane i w pierwszym kwartale 2018 r. akredytacja programu kształcenia się odbędzie. Ostatecznie więc "jedenastacy" powrócili do swojej szkoły. 

Podczas spotkania z posłami AWPL-ZChR minister oświaty i nauki Jurgita Petrauskienė zapewniła, że jej resort nie stanie na przeszkodzie akredytacji "Konarskiego". Pozytywnie ma też być rozstrzygnięty problem Gimnazjum im. A. Mickiewicza, które z kolei chce uzyskać status tzw. długiego gimnazjum z klasami od 5 do maturalnej. "Minister oświaty zapewniła, że nie widzi żadnych przeszkód. Myślę, że teraz na szczeblu samorządu sprawa ruszy do przodu i proces akredytacji polskich szkół zostanie zakończony" - poinformowała Wilnotekę szefowa sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė.


Podczas spotkania z minister oświaty i nauki Litwy poruszony został również temat nauczania języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych. Od 2013 r. uczniowie szkół polskich i rosyjskich składają taki sam egzamin maturalny z języka litewskiego jak uczniowie szkół litewskich, choć na przygotowanie do egzaminu mają znacznie mniej godzin lekcyjnych niż ich rówieśnicy w szkołach litewskich. Od września 2017 r. obowiązują też ujednolicone programy nauczania - i to już w klasie pierwszej. W praktyce oznacza to, że dzieci, które na co dzień nie posługują się językiem litewskim, muszą się uczyć według tych samych programów, z tych samych podręczników, co dzieci z rodzin litewskich. 
 

Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Aleksandra Konina 

Komentarze

#1 Politycy AWPL/ZCHR w temacie

Politycy AWPL/ZCHR w temacie oświaty są konsekwentni. Jak mówił Tomaszewski, tu nie można odpuszczać, to sprawa pierwszej ważności. Od tego, jak będą uczone nasze dzieci, zależy przyszłość ich, a tym samym zachowania polskości na Wileńszczyźnie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.