Poświęcenie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego


ks. E. Rudokas, H.Juchniewicz, fot. Ł. Palkowski
W minionym tygodniu odbyło się dawno planowane poświęcenie Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Czas ku temu okazał się, jeśli nawet przypadkowy, to jednak najbardziej stosowny, ponieważ wtedy miały miejsce obchody Tygodnia Miłosierdzia Bożego, którego objawienia właśnie z Wilna promieniowały na cały Świat!
Szkoła przeżywała już podobne uroczystości, pierwszy raz na okoliczność nadania szkole imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, w 50-lecie jej istnienia. Wtedy też stanął przed szkołą krzyż, z którego ciągle błogosławi nam Pan Jezus. Następnie aktu poświęcenia szkoły dokonał śp. ks. bp. Juozas Tunajtis, który odwiedził szkołę z racji wielkopostnego przedstawienia teatru Betania, w roku 1995. W roku 2014 placówka otrzymała status gimnazjum. Z okazji 20 rocznicy poświęcenia, a także z okazji obchodów 70-lecia założenia polskiej szkoły w Nowej Wilejce odbyło się ponowne poświęcenie budynku oraz błogosławieństwa: uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły. 

Obrzęd błogosławieństwa jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Nasze domy rodzinne otrzymują specjalne błogosławieństwa na okoliczność dorocznej wizytacji duszpasterskiej, tzw. "kolędy".

Dyrektor Helena Juchniewicz zaznaczyła, że poświęcenie w tym akurat czasie ma swą wymowę. Zapraszając do modlitwy, akcentowała, że ważne jest, aby uczniowie, nauczyciele i pracownicy w swoim życiu kierowali się wartościami, którymi dla każdego człowieka są wiedza, wiara i wzajemny szacunek oraz szli zawsze drogą prawdy, miłości i sprawiedliwości. Życzyła również, by pradawne zawołanie: "Bóg, Honor i Ojczyzna", które zawsze mobilizowało wszystkich Polaków niech i dziś będą naszym największym dobrem.

Ksiądz proboszcz Eigantas Rudokas witając wszystkich zebranych na auli uczniów, nauczycieli oraz dyrekcję, wyraził radość z faktu, że prosimy o Bożą pomoc. Następnie pobłogosławił wszystkich tymi słowami: "Błogosławiony jesteś Panie, Boże wszechświata, bo Syn Twój Jezus Chrystus stał się dla nas Człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej; spojrzyj z miłością na tę szkołę i obdarz ją obfitym błogosławieństwem. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym, wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach, broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen".

 Po uroczystym błogosławieństwie nastąpiło poświęcenie auli, klas, odnowionej niedawno, staraniem samorządu miasta Wilna, sali sportowej oraz wszystkich "zakamarków" szkolnych nie wyłączając szatni. Niech to poświęcenie i błogosławieństwo zaowocuje w nas osiągniętymi w pokoju zdobyczami wiedzy i nauki, która niech do Boga przybliża, a nie oddala oraz owocuje na życie wieczne.

Rita Gvazdaitytė

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.