Powołano Akademicko-Analityczny Trójkąt Lubelski


Inauguracja Sieci Akademicko-Analitycznej Trójkąta Lubelskiego / Fot. umcs.pl
W Trybunale Koronnym w Lublinie podpisano deklarację o utworzeniu Akademicko-Analitycznego Trójkąta Lubelskiego. Deklarację współpracy przedstawiciele uczelni, instytutów i instytucji eksperckich z Wilna, Kowna, Kijowa, Lwowa i Lublina.Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS prof. Marek Pietraś stwierdził, że deklaracja nawiązuje do podpisanej trzy lata temu deklaracji ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy o utworzeniu Trójkąta Lubelskiego. Jak zauważył, istotnym jej elementem jest zachęcanie do współpracy ośrodków akademickich i analitycznych tych trzech państw.

Argumentując potrzebę współpracy prof. Pietraś wskazał na zmieniającą się przestrzeń geopolityczną, w tym agresję Rosji na Ukrainę. "Uznaliśmy, że struktury polityczne Trójkąta Lubelskiego potrzebują analitycznego wsparcia, diagnozowania szybko zmieniającej się rzeczywistości, formułowania argumentacji politycznych z uwzględnieniem tego, co byśmy dzisiaj nazwali tożsamością środkowoeuropejską" – powiedział.

Mówiąc o celach tworzenia sieci akademicko-analitycznej wymienił: łączenie tego co akademickie i ekspertyzowo-doradcze, diagnozowanie zmieniającej się rzeczywistości i formułowanie opinii dla ośrodków decyzyjnych Polski, Litwy i Ukrainy, rozwijanie badań stosunków międzynarodowych i pozycji ośrodków akademickich i analitycznych z naszej części Europy, wzmacnianie współpracy z ośrodkami z Ukrainy oraz wzmacniane ich pozycji.

Jak podali organizatorzy, Akademicko-Analityczny Trójkąt Lubelski utworzono z inicjatywy Instytutu Europy Środkowej i Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Deklarację podpisano podczas Lublin Central Europe Forum 2023, które odbywa się w dniach 29-30 maja.

Na podstawie: PAP