Powołano nową rządową komisję ds. mniejszości narodowych


Fot. Wilnoteka.lt
Sprawy dotyczące mniejszości narodowych będzie koordynowała nowa rządowa komisja, którą powołano na środowym posiedzeniu Rządu RL. Przejmie ona tę dziedzinę od Ministerstwa Kultury.

Projekt utworzenia nowej komisji przygotowano w Kancelarii Rządu. Podkreślono w nim, że problemy mniejszości narodowych dotyczą nie tylko kultury, ale też oświaty, ekonomiki, polityki wewnątrz krajowej i zagranicznej. „Dążąc do znaczącego postępu w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych, mamy na celu wzmacniać i koordynować działania wszystkich ministerstw” – podkreśla Kancelaria Rządu.

Skład komisji będzie musiał zatwierdzić premier, a kierować nią będzie kanclerz rządu. Do pracy w komisji będą delegowani wiceministrowie różnych resortów, a także szef Departamentu Mniejszości Narodowych.

Szczególną uwagę komisja będzie przykładać do wzmacniania więzi z krajem wspólnoty litewskiej zamieszkującej w Polsce, na Białorusi czy w Królewcu.

Komisja będzie również pomagała w zachowaniu tożsamości i rozwiązywaniu problemów małych wspólnot narodowych, które nie mają historycznej ojczyzny – Karaimów, Tatarów, Romów.

Na podstawie: bns.lt