Powstaje wirtualna baza grobów powstańców styczniowych


Fot. powstancystyczniowi.pl
W związku ze 160. rocznicą wybuchu powstania styczniowego powstaje wirtualna baza grobów powstańców. Akcję prowadzi Federacja Patriotyczna, która dzięki temu chce ocalić i udokumentować wszystkie miejsca spoczynku bojowników walczących z Imperium Rosyjskim.


Duża część grobów powstańców znajduje się na terenach zalesionych, często trudno dostępnych. O istnieniu wielu z nich wiedzą dziś jedynie okoliczni mieszkańcy. Przypadająca 22 stycznia rocznica wybuchu powstania jest dobrą okazją, aby uporządkować wiedzę o mogiłach i promować dzięki temu wiedzę o samym zrywie, uważa Eugeniusz Gosiewski, przewodniczący rady Federacji Patriotycznej.

„Duża część tych mogił nie przetrwała i jeśli ich nie upamiętnimy, nie będziemy ich doglądać, to one wszystkie znikną. Trzeba taką bazę stworzyć” – uważa E. Gosiewski.

Organizatorzy akcji zapraszają do udziału w niej wszystkich, którzy interesują się lokalną historią i wiedzą, gdzie takie mogiły mogą się znajdować.

Jeżeli danej lokalizacji nie ma w bazie danych, mogiłę można zgłosić do weryfikacji i wtedy sprawdzą ją historycy.

„Historycy sprawdzają w źródłach informacje na temat ewentualnych bitew, potyczek, osób, które mogły tam polec. Nasi wolontariusze jadą na miejsce i tworzą dokumentację, cała dokumentacja trafia potem do zespołu, który w danym regionie pracuje” – powiedział E. Gosiewski.

Wirtualna baza mogił powstańców styczniowych znajduje się na stronie powstancystyczniowi.pl.

Na tym etapie baza zawiera 1 522 lokalizacje mogił wojennych i grobów weteranów powstania styczniowego oraz innych miejsc pamięci z nim związanych. 

Rejestr ma objąć nie tylko Polskę, lecz wszystkie kraje, w których znajdują się miejsca pochówku powstańców 1863 roku. Oprócz tego na stronie z bazą grobów podane zostaną też informacje o pomnikach, tablicach i innych formach upamiętnienia powstańców.

Projekt „Baza grobów powstańców styczniowych” realizowany jest przez Federację Patriotyczną z dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku w Koronie i 1 lutego na Litwie. Było największym wystąpieniem narodu przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Większość walk miała charakter partyzancki. Trwały do jesieni 1864 roku. Po ich zakończeniu Imperium wprowadziło liczne represje.

Na podstawie: IAR, powstancystyczniowi.pl