Powstał katalog polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie


Groby polskich legionistów na cmentarzu w Święcianach, fot. wilnoteka.lt
Powstała pierwsza, robocza wersja "Katalogu polskich miejsc pamięci narodowej. Cmentarze wojskowe, groby żołnierskie, pomniki, upamiętnienia". Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński zwrócił się do mieszkających na Litwie Polaków, do polskich organizacji i instytucji o pomoc i udział w rozbudowie katalogu, jak też weryfikacji zawartej w nim informacji."Na Ziemi Wileńskiej dobrze i mocno pamiętana jest przeszłość. Żywa jest tu pamięć o przodkach, zwłaszcza tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny. Szkoły, harcerze, społeczności lokalne i osoby indywidualne troskliwie opiekują się miejscami polskiej pamięci narodowej. Dzięki im za to.

Mimo jednak starań wielu osób, nie powstał dotąd pełny, bądź prawie pełny, katalog owych miejsc pamięci na Litwie. Właśnie z myślą o wspólnym jego utworzeniu, zwracam się do Państwa. Oto na internetowej stronie Ambasady RP w Wilnie, w części dotyczącej Wydziału Konsularnego, pojawiła się nowa zakładka: Miejsca pamięci. Opublikowaliśmy w niej pierwszą, roboczą wersję "Katalogu polskich miejsc pamięci narodowej. Cmentarze wojskowe, groby żołnierskie, pomniki, upamiętnienia". Jest to powstała u nas kompilacja wiedzy z wielu dostępnych źródeł, obszerna, rzetelna i w znacznym stopniu wiarygodna. Mamy jednak świadomość, że nie jest kompletna i nie jest do końca wiarygodna. Dlatego też zwracam się do Państwa - gospodarzy tej ziemi i strażników jej historii; zwracam się do harcerzy, młodzieży ze szkół polskich, do ich nauczycieli, do osób zafascynowanych historią, do rozsianych po całej Litwie członków Związku Polaków na Litwie, do Koła Młodzieży Patriotycznej i do wszystkich, którzy - świadomi swej narodowej tożsamości - chcą i potrafią pomóc, o weryfikację tych materiałów i ich uzupełnienie. Planujemy także doskonalenie sposobu prezentacji zawartości Katalogu - docelowo ma to być interaktywna mapa Litwy z naniesionymi polskimi miejscami pamięci, fotografiami, dokładną lokalizacją, życiorysami poległych. W zakładce wymienieni są wszyscy, z których materiałów archiwalnych i książek skorzystaliśmy, tworząc wersję roboczą Katalogu. Bardzo im dziękujemy i świadomi ich kompetencji, liczymy na pomoc także z ich strony. We wspomnianej zakładce jest też pełniejsza informacja, czego oczekujemy i uzupełniające formularze.

Znając Państwa zaangażowanie w sprawy polskie i miłość do Waszych Małych Ojczyzn, mam pewność, że zaczynamy właśnie fascynującą wspólną przygodę, która w efekcie utrwali bezcenną wiedzę o przeszłości, kształtując naszą teraźniejszą świadomość i przenosząc tę pamięć w przyszłość. Zróbmy to wspólnie!" - z takim apelem zwrócił się do mieszkających na Litwie rodaków ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej Jarosław Czubiński.

Na podstawie: wilno.msz.gov.pl 

Komentarze

#1 Dawno nalezalo taki katalog

Dawno nalezalo taki katalog utworzyc, zanim polskie napisy nie znikna a najdalszych zakatkow Litwy.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.