Powszechny spis rolny 2010


Dnia 3 maja na Litwie rozpoczął się powszechny spis rolny 2010 roku. W skali państwowej spisywane są wszystkie gospodarstwa rolne. Badania statystyczne towarzyszące spisowi pomogą otrzymać dokładne dane o sytuacji w państwowym sektorze rolniczym. Jest to pierwszy taki spis od czasu przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej.
Powszechny spis rolny zostanie przeprowadzony w dniach od 3 maja do 30 września.
Na zlecenie państwa dokona tego Departament Statystyki Litewskiego Rządu. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej taki spis ma się odbywać co 10 lat. W 2010 roku powszechnym spisem rolnym zostaną objęte wszystkie kraje UE. Tegoroczny spis jest trzecim w niepodległej Litwie i pierwszym od przystąpienia Litwy do Unii Europejskiej. Po raz pierwszy został przeprowadzony w 1930 roku, ostatni raz w 2003 roku.

Spis rolny zakłada uzyskanie informacji dotyczących m.in.ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, powierzchni gruntów, zasiewów, liczebności i struktury pogłowia zwierząt gospodarskich, o liczbie ciągników i innych maszyn rolniczych, zużyciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego i na temat korzystania z programów wsparcia dla rolnictwa. Będzie to swoista fotografia sytuacji rolnictwa na Litwie. Dokładne dane statystyczne otrzymane w trakcie badań pomogą przeanalizować rozwój, zmiany i trudności rolników litewskich po wstąpieniu państwa do Unii Europejskiej.

Nad spisem rolnym będzie czuwała komisja, na czele której stanie wiceminister rolnictwa Mindaugas Kuklierius.