Pożar w stołecznym Ratuszu


Ratusz w Wilnie, fot. vilniausrotuse.lt
Chwile grozy przeżyli we środę uczestnicy konferencji kierowników ds. marketingu, która odbywała się w stołecznym Ratuszu. Około południa zgłoszono pożar. Kilkaset osób znajdujących się w tym czasie w budynku ewakuowano.


Pożar wybuchł około południa. Strażacy przybyli na miejsce zdarzenia po upływie dwóch minut od otrzymania zgłoszenia. Ogień zlokalizowano po upływie pół godziny. Okazało się, że w piwnicy tliły się przewody elektryczne.  

Z budynku trzeba było ewakuować około 300 osób. Część osób, gdy opuszczała Ratusz, kierowała się najpierw do szatni, po płaszcze. Spowodowało to pewne zamieszanie i wzmogło panikę. Dlatego też zapadła decyzja, by wszystkie płaszcze wynieść hurtem na zewnątrz. Właściciele okryć musieli później wyszukiwać swoje z dużej sterty ubrań zrzuconych na wyniesione z pomieszczeń Ratusza stoły bądź też płyty chodnika.

Na podstawie: BNS, 15min.lt