Prace twórców okresu 20-lecia międzywojennego na wystawie w Wilnie


Eugenia Sienkiewicz-Przyałgowska (1891–1966). Kobieta z palmami, obraz ze zbiorów Litewskiego Muzeum Sztuki
„(Nie)widzialne Wilno: formy sztuki i architektury okresu międzywojennego” (lit. „(Ne)matomas Vilnius: tarpukario dailės ir architektūros pavidalai”) – to tytuł wystawy, którą od 12 lipca do 16 września będzie można oglądać w Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa, działającym w przedwojennej siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wystawa prezentuje prace artystów wileńskich, którzy działali w Wilnie w latach 1919–1939.
Sztuka i architektura Wilna z okresu 1919–1939 dla większości współczesnych przedstawicieli świata nauki i kultury, a tym bardziej zwykłych mieszkańców miasta, jest całkowicie nieznana. Okres ten przez dłuższy czas był wymazywany z historii miasta z powodu piętna „polskiej okupacji”. Tymczasem, jak oceniają autorzy wystawy, prace ówczesnych wileńskich malarzy, architektów, restauratorów dzieł sztuki i architektury to artefakty świadczące o realiach życia kulturalnego i politycznego miasta i jego mieszkańców w tamtym okresie, zarazem – wymowne świadectwa wizualne, kształtujące świadome i odpowiedzialne spojrzenie społeczeństwa na tę niezbyt odległą, choć niejednoznacznie ocenianą przeszłość.

Jak zaznaczono w komunikacie zapowiadającym ekspozycję, działalność wileńskich architektów czy restauratorów okresu międzywojennego ma wpływ również na podejmowane współcześnie decyzje i działania. Jako przykład przytacza się projekty renowacji zabytkowych budowli, na przykład Zamku Górnego, przywoływane są nazwiska twórców tamtego okresu: malarza, grafika, pedagoga, historyka sztuki i konserwatora, twórcy graficznej „Szkoły wileńskiej” Jerzego Hoppena, malarza, rzeźbiarza i grafika Walentego Romanowicza, malarza i rzeźbiarza Ludomira Sleńdzińskiego, malarza, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego Bronisława Jamontta, malarza i grafika Michała Rouby.

Na wystawę w Muzeum Sztuki Vytautasa Kasiulisa składa się ponad 100 prac ze zbiorów wileńskich muzeów, bibliotek i archiwów. Są to zarówno dzieła znanych wileńskich artystów, jak i mniej znanych malarzy, architektów, inżynierów, specjalistów od ochrony zabytków. Zostały one podzielone tematycznie na trzy części: „Spiritus loci”, „Spojrzenie w przyszłość”, „Refleksje o codzienności”.

Wystawę można będzie zwiedzać do 16 września br.

Na podstawie: ldm.lt