Prapremiera filmu o Aleksandrze Myszkowskim


Fot. pol.org.pl
W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się w czwartek, 27 stycznia, przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego „Kapitan Myszkowski”, opowiadający o zaufanym oficerze Józefa Piłsudskiego, który przyczynił się do powstania polsko-łotewskiego sojuszu przeciwko bolszewikom w 1920. W piątek, 27 stycznia, prapremiera tego filmu odbędzie się w Dyneburgu.
„Kapitan Myszkowski, to człowiek nieznany, człowiek zapomniany, niedoceniony, którego działalność i dokonania należy przypomnieć, nagłośnić i spowodować, żeby przebił się do społecznej świadomości Polaków w Polsce, Polaków żyjących na Litwie, na Łotwie” – mówi Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polkom na Wschodzie”, producent filmu.

Falkowski podkreślił, że Aleksander Myszkowski „swoją pracą w okresie walk o niepodległość, misją, którą pełnił, wykonał wiele dla ukształtowania niepodległego bytu Polski, Łotwy, ale też dla wolności Polaków żyjących tutaj, na Wileńszczyźnie”.

Kapitan Myszkowski, jeden z najbardziej zaufanych oficerów Piłsudskiego, doprowadził do realizacji operacji „Zima” i pomógł obronić Łotwę przed bolszewikami w 1920 r. Myszkowski do 1919 r. był szefem Sekcji Wschód II Oddziału Sztabu Generalnego WP. W tym samym roku został skierowany do Rygi jako specjalny delegat Wojska Polskiego na Łotwie i w Estonii w celu organizacji wojskowej współpracy Polski i Łotwy w obliczu nacierającej Armii Czerwonej.

Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” wskazuje, że przygotowany film, jest „dokumentem reportażowym”. Biorą w nim udział aktorzy Polskiego Teatru Studio w Wilnie, wypowiadają się historycy, eksperci, wykorzystane zostały niepublikowane dotąd materiały filmowe, a także archiwalia dotyczące pracy Myszkowskiego, jego raporty.

W rolę głównego bohatera, czyli kapitana Myszkowskiego, wcielił się Łukasz Kamiński. W spektaklu występują przede wszystkim aktorzy młodego pokolenia teatru wileńskiego, tacy jak: Dominika Jakowicz, Kinga Lewko, Faustyna Grib, Hubert Niewierowicz, Tomasz Sokołowski, Arnold Wołodko, Paweł Jarmołowicz. W spektaklu wzięli udział również nieco starsi artyści sceny: Edward Kiejzik, Grzegorz Jakowicz czy Marek Pszczołowski w roli Józefa Piłsudskiego

Muzykę do filmu skomponował znany w Wilnie Rafał Jackiewicz. W dokumencie słyszymy również specjalnie skomponowany utwór Bartasa Szymoniaka.

Falkowski podkreśla, że prapremiera filmu nieprzypadkowo odbywa się w tym czasie. Jest to rocznica przyjazdu Józefa Piłsudskiego do wyzwolonego z rąk bolszewików Dyneburga w 1920 r.

Oficjalna premiera filmu planowana jest na wrzesień tego roku. Odbędzie się ona w Rydze.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Fundacji ORLEN, ORLEN Lietuva i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, był współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą 2020-2023 i współfinansowany w 2019 roku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Na podstawie: inf. wł., Kurier Wileński, PAP