Prawa człowieka w biznesie – wyzwania i dobra praktyka


Fot. efhr.eu
31 marca br. Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) podzieliła się wiedzą oraz praktycznymi przykładami z zakresu praw człowieka w biznesie z członkami Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu Litwy (LAVA, Lietuvos atsakingo verslo asociacija). Szkolenie przeprowadziła pomocnik adwokata Ewelina Baliko, reprezentująca EFHR.
Wystąpienie pt. "Ochrona praw człowieka w biznesie: co i dlaczego jest ważne? Jak biznes przyczynia się do ochrony praw człowieka. Problematyka na Litwie i największe wyzwania" przybliżyło uczestnikom m.in. regulacje prawne, najczęściej pojawiające się naruszenia ochrony życia prywatnego oraz przykłady dyskryminacji. Przedstawicielom przedsiębiorstw wręczono również ulotki dla pracowników przygotowane przez Służbę Kontrolera ds. Równych Możliwości (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) we współpracy z EFHR.

Pomimo uświadamiania społeczeństwa przez EFHR i Służbę Kontrolera ds. Równych Możliwości, nadal są notowane naruszenia Ustawy o równych możliwościach (Lygių galimybių įstatymas) oraz Ustawy o równych możliwościach kobiet i mężczyzn (Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas), poprzez umieszczanie w ogłoszeniach o pracę warunków takich jak: płeć, wiek lub sytuacja rodzinna.

Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości w swoim sprawozdaniu za 2015 r. zaznaczyła EFHR jako jedną z najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych dążących do zapewnienia równości. W czasie dyskusji, która odbyła się w siedzibie banku Swedbank, rozpatrzone zostały przykłady naruszenia życia prywatnego i ochrony danych osobistych, jak również przedstawione zostały dobre praktyki biznesu z Litwy i zagranicy. Jedną z przedstawionych inicjatyw był m.in. projekt "Friendly Vilnius", celem którego jest promowanie przyjaznej obsługi, udzielanie pomocy odwiedzającym w znalezieniu odpowiadającego im miejsca według różnych kategorii, takich jak dostępność dla niepełnosprawnych, znajomość języka rosyjskiego i polskiego itp.

EFHR jest organizacją pozarządową nie tylko udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach dotyczących łamania praw człowieka, ale i aktywnym członkiem różnych inicjatyw – od 2014 r. EFHR jest członkiem Stowarzyszenia Odpowiedzialnego Biznesu Litwy (LAVA), a w tym roku przyłączyła się do projektu "Friendly Vilnius".


EFHR

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji