Premier Mateusz Morawiecki: będziemy dążyć do pogłębiania polsko-litewskiej współpracy


Na zdjęciu: Ingrida Šimonytė i Mateusz Morawiecki, fot. gov.pl
Kwestie europejskie, bezpieczeństwo w regionie w kontekście wschodniego sąsiedztwa oraz współpraca gospodarcza – to główne tematy poruszone podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Polski Mateusza Morawieckiego i premier Litwy Ingridy Šimonytė. Szef polskiego rządu dziękując za owocne spotkanie podkreślił, że umożliwiają one koordynację stanowisk oraz pogłębiają współpracę sektorową. To drugie międzyrządowe konsultacje Polski i Litwy. Poprzednie odbyły się równo rok temu.

Polska wspiera Litwę podczas trudnej sytuacji na granicy z Białorusią

Spotkanie stanowiło potwierdzenie polsko-litewskiego strategicznego partnerstwa. Jest też wyrazem solidarności z Litwą w obliczu kryzysu na granicach z Białorusią. W sierpniu premierzy Polski i Litwy wydali wspólne oświadczenia ws. kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią.

„Ostatnie wypadki związane ze stawieniem czoła napływowi nieregularnych migrantów i okazana w tych okolicznościach wzajemna solidarność i wsparcie jeszcze mocniej zacieśniły bilateralne relacje”– powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki. Jak dodał,  Polska i Litwa są zdecydowane kontynuować za pomocą wszelkich niezbędnych środków wysiłki w celu skutecznej ochrony swoich granic, będących jednocześnie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej.

Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich przekazała wsparcie Litwie w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz działań operacyjnych agencji Frontex i EASO.

Prawa polskiej mniejszości na Litwie

Premierzy omówili także kwestie dotyczące polskiej mniejszości na Litwie, w tym w szczególności sprawy polskiej oświaty, pisowni nazwisk i przygotowywanej przez litewski rząd ustawy o mniejszościach narodowych. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że czas, w którym Polska i Litwa zacieśniają swoje relacje dwustronne to dobry moment na wdrożenie zmian, które przyczynią się do poprawy jakości nauczania dla uczniów polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz uregulowania kwestii praw polskiej mniejszości.

Via Carpatia, Via Baltica , połączenie gazowe GIPL – wzmocnienie bezpieczeństwa oraz rozwój regionu

W ramach konsultacji szefowie rządów omówili kwestie współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej i energetycznej „Odnotowujemy intensywną współpracę polsko-litewską w dziedzinie infrastruktury i energetyki. Realizowane projekty  takie jak Via Carpatia, Rail Baltica, Via Baltica, połączenie gazowe GIPL, Harmony Link przyczyniają się do wzmocnienia bezpieczeństwa regionu oraz gwarantują jego płynny rozwój” –  powiedział premier podczas wspólnej konferencji z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Jak podkreślił, są również znakomitym impulsem modernizacyjnym, także w dobie pobudzenia gospodarczego po pandemii COVID-19.

Rozmowy dotyczyły również kwestii europejskich. „Konsultacje to kolejny krok ku zbliżeniu naszej współpracy handlowej, gospodarczej, biznesowej, inwestycyjnej. Tej jedności polsko-litewskiej bardzo potrzebujemy, takiej integracji potrzebuje cała UE –  kontynuował premier Mateusz Morawiecki. Jak wskazał, podczas konsultacji uzgodnionych zostało szereg działań o charakterze integracyjnym w obszarach: energetyki, nauki, klimatu, edukacji.

Wspólna Deklaracja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Litewskiej

Premierzy przyjęli też Wspólną Deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Litewskiej dotyczącą współpracy dwustronnej. Jest  ona odzwierciedleniem intensywnego dialogu polsko-litewskiego w ostatnich latach, wyraża także gotowość obu stron do pogłębienia współpracy na różnych płaszczyznach.

„Wspólne obrady naszych rządów są potwierdzeniem polsko–litewskiego partnerstwa strategicznego w wymiarze bilateralnym, regionalnym, europejskim i międzynarodowym. Zgodziliśmy się, że będziemy dążyć do kontynuacji raz do roku spotkań w takim formacie” –  podsumował premier.

Na podstawie: gov.p;