Premier Polski przybędzie z wizytą na Litwę


Premier Polski Mateusz Morawiecki, fot. BNS/Scanpix/REUTERS
Na początku kwietnia z wizytą na Litwę przybędzie premier Polski Mateusz Morawiecki. We czwartek, 21 marca, w Warszawie doszło do spotkania szefów kancelarii premierów obu krajów. Omówiono aktualne kwestie współpracy oraz szczegóły zbliżającej się wizyty.

 

Kanclerz rządu Litwy Algirdas Stončaitis oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podkreślili dobre stosunki międzypaństwowe oraz doskonałą współpracę rządów obu krajów.

„Na szczeblu rządowym wszystkie kwestie są rozwiązywane w sposób bezproblemowy ze szczególnym uwzględnieniem interesów Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce w dziedzinie oświaty, kultury, dziedzictwa historycznego” – powiedział A. Stončaitis.

Podczas spotkania wyrażono zadowolenie z decyzji dotyczących oświaty, aktywnej współpracy kulturalnej, postępu w rozwoju wspólnych regionalnych projektów infrastrukturalnych.

A. Stončaitis raz jeszcze podkreślił potrzebę wzmocnienia wysyłania sygnału kanału Litewskiej Telewizji na terytorium Polski, w okolice Suwałk oraz zamiary rządu dotyczące powołania w Suwałkach Litewskiego Centrum Edukacji i Kultury.

Podczas rozmowy omówiono również przygotowania do wizyty premiera Polski Mateusza Morawieckiego na Litwę 5 kwietnia br. W jej trakcie kontynuowane mają być dyskusje zarówno na tematy dwustronne, jak też z agendy unijnej. Premier Polski odwiedzi również rafinerię „Orlen Lietuva” w Możejkach.

 Na podstawie: lrv.lt, bns.lt