Prezentacja książki "Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945"


Mat. prom. organizatorów
26 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w 75. rocznicę męczeńskiej śmierci księży z Berezwecza i aresztowania profesorów i alumnów wileńskiego Seminarium Duchownego, odbędzie się prezentacja książki "Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945".
Książka - dzieło życia ks. Krahela, jest nie tylko obszerna (685 stron), ale przede wszystkim bogata w treść. Składa się z dwóch zasadniczych części, nie licząc wstępu autora czy słowa pt. "Cień wojny" autorstwa Arcybiskupa Archidiecezji Białostockiej Edwarda Ozorowskiego oraz tekstu wprowadzającego ks. prof. Romana Dzwonkowskiego z KUL pt. "Prześladowani ratują skazanych na zagładę".

Pierwszą część stanowi opis dziejów Kościoła lokalnego, czyli archidiecezji wileńskiej w czasie II wojny światowej i losów jej duchowieństwa, z wyraźnym rozróżnieniem okresu okupacji sowieckiej i litewskiej (1939-1941), hitlerowskiej (1941-1944) i losów Kościoła po zajęciu tych ziem przez Armię Czerwoną (1944-1945).

Drugą, i wydaje się, że najważniejszą, część książki stanowią opisane losy duchowieństwa archidiecezji wileńskiej w latach 1939-1945. Zamieszczone są w książce biogramy 452 księży diecezjalnych, alumnów i zakonników, którzy w jakikolwiek sposób byli poddani represjom hitlerowskim lub komunistycznym w okresie II wojny światowej. Wśród nich jest 232 księży diecezjalnych, 137 zakonników i 83 alumnów Seminarium Duchownego w Wilnie. Zginęło 84 księży, 7 alumnów i 31 zakonników. Ogółem 122 duchownych padło ofiarą niemieckiego i sowieckiego okupanta. To ofiara krwi jaką złożył Kościół Wileński w czasie ostatniej wojny.


Prezentacja książki "Martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej 1939-1945"
Dom Kultury Polskiej w Wilnie, sala 305
26 kwietnia 2017 r., godz. 17.30
Wstęp wolny
Data: 
26.04.2017 - 17:30