Prezydent mianowała sędziów Wileńskiego Sądu Okręgowego


Fot. vat.teismas.lt
Prezydent Dalia Grybauskaitė podpisała dekrety powołujące trzech sędziów Wileńskiego Sądu Okręgowego. Sędziami od spraw cywilnych zostali mianowani Renata Wołodko, Irmantas Šulcas i Arūnas Bartkus.


Renata Wołodko jest doktorem nauk społecznych w dziedzinie prawa, studiowała na Uniwersytecie Wileńskim. Obecnie pracuje jako sędzia w Wileńskim Sądzie Rejonowym.

Irmantas Šulcas ukończył prawo na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie. Jest sędzią Wileńskiego Sądu Rejonowego od 2012 roku. Wcześniej pełnił obowiązki pomocnika sędziego Litewskiego Sądu Apelacyjnego oraz Trockiego Sądu Rejonowego.

Arūnas Bartkus ukończył prawo na Uniwersytecie Wileńskim. Obecnie jest sędzią Sądu Rejonowego w Szawlach, zajmuje się sprawami karnymi i administracyjnymi. Od 2016 roku jest członkiem Rady Sądowniczej. W latach 2013–2018 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Sądu Rejonowego w Szawlach.

Prezydent podpisała również dekret rozszerzający kompetencje sędzi Wileńskiego Sądu Okręgowego Ainory Korneliji Macevičienė, która będzie zajmować się teraz sprawą 13 stycznia.

Zgodnie z konstytucją sędziów sądów okręgowych mianuje prezydent.

Na podstawie: lrp.lt, teismai.lt