Prezydent Polski odznaczył Michała Sienkiewicza


Odznaczeni działacze TG "Sokół, fot. senat.gov.pl/Katarzyna Czerwińska
W Senacie RP odbyły się uroczystości z okazji 150. rocznicy powstania Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Z okazji jubileuszu kilkunastu członkom i działaczom Towarzystwa wręczone zostały przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe. W gronie odznaczonych jest wieloletni prezes TG "Sokół" na Litwie, ejszyszczanin Michał Sienkiewicz.


"Tworzyliście i nadal wspaniale tworzycie historię Rzeczypospolitej" - powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski, zwracając się do członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" podczas uroczystego otwarcia wystawy z okazji 150. rocznicy powstania tej organizacji. Zaprezentowano także srebrną monetę wyemitowaną przez Narodowy Bank Polski z okazji rocznicy.

Przed uroczystym otwarciem wystawy szefowa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska wręczyła odznaczenia zasłużonym działaczom Towarzystwa. 

Małgorzata Sadurska odczytała list prezydenta Andrzeja Dudy do odznaczonych. Prezydent przypomniał w nim m.in. ideę "w zdrowym ciele, zdrowy duch", przyświecającą działaniom Towarzystwa. Jak wskazał, miały one charakter holistyczny, łącząc wychowanie patriotyczne i rozwój fizyczny jego wychowanków. "Sokolstwo wyprzedziło swój czas i przygotowywało młodych Polaków na wyzwania, jakie przyniósł wiek XX" - podkreślił prezydent Duda w swoim liście. Przypomniał, że członkowie Towarzystwa nie zaprzestali swojej działalności ani w okresie konspiracji, ani w późniejszym czasie, stając się wrogiem władzy komunistycznej.

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" to pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. To najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych i Związku Harcerstwa Polskiego. "Sokół" działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. Został zdelegalizowany przez komunistów po II wojnie światowej i zakazany w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pierwsze gniazda reaktywowanego Sokoła zaczęły powstawać w 1989 r. 

Na Litwie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", kontynuujące tradycje najstarszego polskiego towarzystwa sportowego, zostało powołane w 1991 roku, po długim okresie nieistnienia w czasach radzieckich. Inicjatorem założenia organizacji popularyzującej sport i zdrowy styl życia obok podtrzymywania i rozwijania świadomości narodowej, był Michał Sienkiewicz, ejszyszczanin, pedagog, sędzia sportowy, członek honorowy Narodowego Komitetu Olimpijskiego Litwy. W ciągu 25 lat był on prezesem organizacji. Zrezygnował ze stanowiska w grudniu 2016 r. na rzecz Gienadija Baranowicza - odtąd jest honorowym prezesem TG "Sokół" na Litwie. 

Z okazji 150-lecia "Sokoła" za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego na Litwie, za kultywowanie polskich tradycji narodowych Michał Sienkiewicz został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie: senat.gov.pl, inf.wł.