Prezydent Polski podpisał ustawę o ratyfikacji polsko-litewskiej umowy granicznej


Prezydent Polski Andrzej Duda, fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ratyfikacji umowy między rządami Polski i Litwy w sprawie dokumentacji określającej przebieg granicy państwowej między obu państwami. Celem ustawy jest wyrażenie przez parlament zgody na ratyfikowanie przez prezydenta umowy zawartej w Wilnie w lutym 2018 r. Umowa o dokumentacji granicznej określa przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską.Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską została podpisana w Wilnie 17 lutego 2018 r. podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Litwie. Ze strony polskiej umowę podpisał wiceszef MSZ Jan Dziedziczak.

W postanowieniach umowy stwierdzono, że linię granicy określa dokumentacja graniczna opracowana na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-litewskiej granicy państwowej, przeprowadzonej przez Polsko-Litewską Komisję Graniczną w latach 2000-2003 oraz 2011-2012. Dokumentacja określa również system oznakowania granicy państwowej.

Ustawa, uchwalona przez Sejm pod koniec lipca br., wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na podstawie: prezydent.pl, PAP