Prezydent spotkał się z ambasadorami akredytowanymi na Litwie


Fot. lrp.lt
Zmniejszenie podziałów na świecie, poszukiwanie globalnych partnerów i rozwój siły miękkiej kraju – są to priorytety litewskiej polityki zagranicznej, które w poniedziałek, 17 lutego, przedstawił prezydent Gitanas Nausėda podczas dorocznego spotkania z zagranicznymi ambasadorami akredytowanymi na Litwie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 69 krajów, z którymi przedyskutowano tematy dotyczące polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa oraz najważniejsze kwestie dla Litwy.

Prezydent Gitanas Nausėda zaznaczył m.in., że należy zdecydowanie przeciwstawić się próbom fałszowania historii Litwy i innych państw bałtyckich.

Będziemy musieli zdecydowanie przeciwstawić się powtarzającym się próbom fałszowania historii Litwy i innych państw bałtyckich. Jesteśmy gotowi na krytyczną i uczciwą ocenę swojej przeszłości, nie zamierzamy jednak tolerować wysiłków niektórych sił mających na celu rozpowszechnianie fałszywej narracji” - powiedział prezydent.

Nausėda wyraził żal, że historia jest wykorzystywana do celów politycznych i w ten proces usiłuje się zaangażować też organizacje międzynarodowe, takie jak Rada Europy.

Apeluję o wspólny wysiłek, aby oprzeć się manipulacji i zapobiec przekształceniu historii w sługę polityczną” - zaznaczył.

Państwa bałtyckie i Polska wyrażają ostatnio zaniepokojenie, że Rosja zaczęła podważać pakt Związku Radzieckiego i nazistowskich Niemiec, który zapoczątkował II wojną światową.

Przywódca Litwa podczas poniedziałkowego spotkania z ambasadorami odnotował też, że w ostatnich latach nastąpił przełom w dziedzinie bezpieczeństwa. Przypomniał, że nasz kraj realizuje swoje zobowiązania wobec NATO, przyznając 2 proc. PKB na obronność i podkreślił, że ten udział będzie zwiększany konsekwentnie do 2,5 proc. Prezydent przypomniał, że na Litwie stacjonują wojska sojusznicze, w tym rotacyjne siły USA wielkości batalionu, a Litwa aktywnie uczestniczy w międzynarodowych misjach pokojowych.

Jeżeli chodzi o Unię Europejską, prezydent podkreślił, że Litwa jest odpowiedzialnym jej członkiem, który dąży, by Unia była silna, konkurencyjna i bliska swoim obywatelom. Natomiast dążąc do rozszerzenia obszaru pokoju i stabilności w Europie, Litwa aktywnie wspiera Partnerstwo Wschodnie i jest gotowa pomóc krajom uczestniczącym w programie na ich drodze do demokracji, zapewnieniu praw człowieka oraz do stworzenia wolnego rynku.

Było to pierwsze spotkanie prezydenta Gitanasa Nausėdy z ambasadorami akredytowanymi na Litwie oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych.

NA podstawie: lrp.lt, lrt.lt