Prezydent spotkał się z patriarchą Bartłomiejem I


Na zdjęciu (od lewej): patriarcha Bartłomiej I i Gitanas Nausėda, fot. president.lt/Robertas Dačkus
Przebywający z wizytą na Litwie patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I we wtorek, 21 marca, podczas spotkania z prezydentem Gitanasem Nausėdą przedstawił plany dotyczące powołania na Litwie struktury kościelnej podległej Patriarchatowi Konstantynopola.Bartłomiej I przedstawił prezydentowi plany dotyczące powołania na Litwie struktury kościelnej Patriarchatu Konstantynopola” – głosi komunikat Urzędu Prezydenta.

Podkreślono w nim, że Gitanas Nausėda podziękował Bartłomiejowi I za jego zdecydowane stanowisko w kwestii poparcia dla Ukrainy i potępienia agresji Rosji przeciwko temu państwu.

„Prezydent podkreślił, że niezwykle ważnym jest fakt, że duchowy lider prawosławia Bartłomiej I potępił nie tylko kierownictwo Federacji Rosyjskiej, które rozpętało brutalną wojnę, ale również patriarchę Moskwy Cyryla, który poparł agresję wojskową przeciwko Ukrainie” – czytamy w komunikacie.

G. Nausėda zwrócił uwagę dostojnego gościa na fakt, że Litwa przyjęła ponad 70 tys. wojennych uchodźców z Ukrainy i podkreślił, że ważna jest „nie tylko materialna pomoc dla oderwanych od ojczyzny Ukraińców, ale również okazywane dla nich wsparcie moralne, zaspokojenie ich potrzeb duchowych”.

Z patriarchą Konstantynopola prezydent omówił również historyczne, kulturowe i duchowe dziedzictwo prawosławnych na Litwie.

Patriarcha Bartłomiej I zaprosił G. Nausėdę do odwiedzenia patriarchatu w Stambule.

Wcześniej we wtorek Bartłomiej I z premier Ingridą Šimonytė podpisał porozumienie o współpracy.

„Dzisiaj otwiera się przed nami perspektywa i możliwość wspólnego dążenia do powołania na Litwie egzarchatu Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopolitańskiego” – we wtorek, 21 marca, po podpisaniu z premier Ingridą Šimonytė porozumienia o współpracy powiedział patriarcha Konstantynopola.

Przypomnijmy, w czerwcu ubiegłego roku prawosławni księża Litewskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego Ginataras SungailaVitalijus MockusVitalis DauparasWładimir Sielawko i Gieorgij Ananiew decyzją metropolity wileńskiego i litewskiego arcybiskupa Innocentego zostali usunięci ze stanu duchownego za to, że krytykowali rozpętaną przez Rosję wojnę na Ukrainie i popierającego tę wojnę patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.

Księża ci zwrócili się również do Patriarchatu Konstantynopola z prośbą o zezwolenie na przywrócenie na Litwie kanonicznego podporządkowania temu właśnie patriarchatowi.

Tymczasem przedstawiciele kierownictwa Litewskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego twierdzili, że duchowni ci zostali usunięci ze stanu duchownego za „złamanie przysięgi, składanie fałszywych zeznań, nieposłuszeństwo wobec biskupa, organizowanie spisku przeciwko biskupowi i braciom duchownym, burzenie pokoju w Kościele, dążenie do przejścia pod inną jurysdykcję kościelną bez zgody swego biskupa”.

W Kościele prawosławnym istnieje możliwość odwołania się od decyzji lokalnego patriarchy do najwyższej instancji apelacyjnej – Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Duchowni z Litwy skorzystali z tej możliwości i złożyli apelację, która została pozytywnie rozpatrzona.

Synod Konstantynopola stwierdził, że powody, dla których wymienionym duchownym wymierzone zostały kary, zaistniały nie ze względów kościelnych, lecz ze względu na uzasadniony sprzeciw duchownych wobec wojny na Ukrainie.

Przypomnijmy jednocześnie, że Litewski Kościół Prawosławny od pewnego już czasu dąży do większej autonomii od Patriarchatu Moskiewskiego.

W rozpowszechnionym we czwartek, 16 marca, komunikacie Litewskiego Kościoła Prawosławnego podano, że obradujący w tym właśnie dniu Święty Synod Patriarchatu Moskiewskiego skierował wniosek metropolity wileńskiego i litewskiego abp. Innocentego o nadaniu Litewskiemu Kościołowi Prawosławnemu statusu Kościoła Samorządnego do rozpatrzenia Radzie Biskupów.

Należy też podkreślić, że w marcu 2022 roku metropolita wileński i litewski Innocenty w wydanym oświadczeniu zdecydowanie potępił wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. 

Litewski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego jest jedną z 9 tradycyjnych wspólnot religijnych na Litwie – drugą co do wielkości (105 326 wyznawców wg danych powszechnego spisu ludności z 2021 roku). Ma tytuł metropolii i podlega Patriarchatowi Moskwy i Całej Rusi. Głową Litewskiego Kościoła Prawosławnego jest metropolita wileński i litewski. Obecnie stanowisko to sprawuje abp Innocenty.

Na podstawie: bns.lt