Problemy polskiej oświaty na Litwie w liście do prezydentów *


J. Kwiatkowski uważa, że reforma oświaty jest krzywdząca dla szkół z językiem polskim
Przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski wystosował list do prezydentów Litwy i Polski - Dalii Grybauskaitė i Lecha Kaczyńskiego. Listem tym Kwiatkowski próbuje zwrócić uwagę dwóch prezydentów na problemy oświaty polskiej na Litwie.
Napisał w nim, że "realizowana na Litwie reforma oświaty jest krzywdząca dla szkół z językiem polskim", gdyż nie przewiduje żadnych ulg w kompletowaniu klas w szkołach mniejszości narodowych.

Kwiatkowski ocenił, że jeżeli reforma zostanie zrealizowana zgodnie z założeniem, to w ciągu najbliższych kilku lat spośród istniejących na Wileńszczyźnie 40. szkół z polskim językiem wykładowym, w których można zdobyć wykształcenie średnie, pozostanie 13.

Polska "Macierz Szkolna" proponuje, by na Litwie szkołom z polskim i rosyjskim językiem nauczania przyznać status szkół mniejszości narodowych, co pozwoliłoby na kompletowanie klas z mniejszą liczbą uczniów i zachowanie większej liczby szkół średnich z nauczaniem w językach mniejszości narodowych.

Kwiatkowski przypomina, że w Polsce w szkołach litewskich wymagana minimalna liczba uczniów w klasie to 7, zaś w szkołach polskich - 15.

Informacja na podstawie PAP