Profesor Jan Żaryn z wizytą na Litwie


Fot. Andrzej Wiktor
15-16 września 2017 r. na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie z wizytą na Litwie przybędzie znany polski historyk, Senator RP - prof. Jan Żaryn. Tematem przewodnim jego wizyty w Wilnie i Solecznikach będzie dyskusja na temat historii, a także o głównych założeniach polskiej polityki historycznej.

 Prof. Jan Żaryn
jest historykiem specjalizującym się w badaniu dziejów współczesnej Polski. Jest wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i stołecznej katolickiej uczelni - Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorem wielu publikacji książkowych i prasowych oraz działaczem społecznym. Był m.in. współtwórcą Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Fundacji "Żołnierzy Wyklętych", dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej i prezesem stowarzyszenia edukacyjnego "Polska Jest Najważniejsza". Obecnie jest senatorem i redaktorem miesięcznika "W Sieci Historii". Jego książka "Polska pamięć. O historii i polityce historycznej", wydana w 2016 roku, uchodzi za pionierską pracę w dziedzinie analizy i kształtowania polskiej polityki historycznej.

W ramach wizyty profesor Jan Żaryn weźmie udział w następujących wydarzeniach:

"Polska pamięć" - spotkanie  z młodzieżą w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

 • 15 września, godz. 14.00, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (ul. Mokyklos 22, Soleczniki).
 • Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie oraz redakcji "Kuriera Wileńskiego" profesor Jan Żaryn zabierze młodzież gimnazjalną w podróż po historii Polski - od chrztu Mieszka I, przez dyplomatyczną i militarną walkę o niepodległość II Rzeczpospolitej, po pokolenie Żołnierzy Wyklętych i Solidarności. Wzorem swoich ideowych i duchowych mistrzów - m.in. Romana Dmowskiego i kardynała Stefana Wyszyńskiego - przypomni, że bycie biernym obserwatorem wydarzeń to za mało. Profesor twierdzi, że historia jest nauczycielką życia. Każdy naród - także, a może przede wszystkim, polski - powinien odrobić lekcję ze swojej przeszłości. Jako zwolennik aktywnej polityki historycznej profesor odwołuje się do działalności śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, polskiego polityka (po 1989 roku), który najpełniej zrozumiał wagę świadomości historycznej i pamięci wspólnej narodu. Spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.
Dyskusja "Polityka historyczna i bezpieczeństwo informacyjne w Europie Środkowej: jakie zadania przed nami stoją?"
 • 15 września, godz. 17.00, Instytut Polski w Wilnie.
 • Instytut Polski w Wilnie, Dom Fundacji Otwartej Litwy oraz partnerzy: Polski Klub Dyskusyjny oraz Instytut Goethego w Wilnie zapraszają na dyskusję z cyklu "Poszukiwanie idei Europy" z udziałem prof. Jana Żaryna, historyka i filozofa, prof. Kęstutisa Girniusa oraz dziennikarza i komentatora politycznego Rimvydasa Valatki. Dyskusję moderować będzie politolog, członek PKD, Mariusz Antonowicz.
 • Uczestnicy dyskusji będą starać się odpowiedzieć na najbardziej aktualne dziś pytania związane z polityką historyczną. Jaki stosunek do historii i pamięci o niej mają politycy Europy Środkowej i Wschodniej? Jaką rolę pełnią współczesne media w formowaniu polityki pamięci? Jak należy traktować strategię manipulowania faktami historycznymi stosowaną przez Federację Rosyjską? Jak Kreml wykorzystuje dziś bolesne wydarzenia II wojny światowej w celu antagonizowania Polski i Ukrainy oraz Litwy i Polski?
 • Wstęp wolny. Spotkanie po polsku i litewsku z tłumaczeniem. Obowiązuje rejestracja do 11 września pod tym adresem

Prezentacja książki prof. Jana Żaryna "Polska pamięć. O historii i polityce historycznej" oraz spotkanie z Polakami

 • 16 września, godz. 15.00, Dom Kultury Polskiej, sala nr 305 (ul. Naugarduko 76, Wilno).
 • W ramach współpracy Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Wilnie z redakcją "Kuriera Wileńskiego" i Domem Kultury Polskiej profesor Jan Żaryn spotka się także z Polakami i zaprezentuje swoją nową publikację "Polska pamięć. O historii i polityce historycznej", która jest wyborem artykułów profesora z ostatnich lat. Dotyczą one m.in. historii Kościoła katolickiego, ruchu narodowego i chrześcijańsko-demokratycznego, działalności aparatu represji w PRL-u, relacji polsko-żydowskich. W swoich tekstach Jan Żaryn (także jako aktywny polityk) analizuje polską politykę historyczną, głównie w relacjach z sąsiadami - Rosją, Niemcami i Ukrainą. Wskazuje również na błędy i zaniechania oraz postuluje konkretne działania. Tematem spotkania będzie także sytuacja Polaków mieszkających na Litwie.
 • Spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprowadzi je Robert Mickiewicz, redaktor naczelny "Kuriera Wileńskiego".
 • Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.
Profesor Jan Żaryn z wizytą na Litwie
Wilno i Soleczniki 15-16 września 2017 r.
Wstęp wolny
Data: 
15.09.2017 (Impreza całodniowa)