Prokurator: grzywny dla uczestników incydentu w Turgielach


Na zdjęciu (od lewej): A. Storpirštis, V. Cololo i M. Papinigis, fot. BNS
Za reklamę “Zero Live Show” w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach w rejonie solecznickim 15 sierpnia ub. roku w uroczystość Zielnej prokurator wnioskuje orzeczenie uczestnikom incydentu grzywien w wysokości od 7 do 10 tys. euro. We wtorek, 3 września, odbyło się kolejne posiedzenie sądu w tej sprawie. Wyrok ma być ogłoszony w październiku.
Aktorzy Vitalijus Cololo, Mindaugas Papinigis, Ainis Storpirštis mieliby zostać ukarani grzywnami po 7 tys. euro, reżyser Emilis Vėlyvis – grzywną w wysokości 10 tys. euro. Artyści oskarżani są o umyślne zakłócenie obrzędów religijnych podczas uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele w Turgielach 15 sierpnia 2018 roku, kiedy jest licznie odwiedzany przez wiernych narodowości polskiej.

„W Konstytucji stwierdza się, że zasadą państwa prawa jest przestrzeganie przez człowieka Konstytucji i nienaruszanie praw innych ludzi” – podczas posiedzenia Sądu Dzielnicowego Regionu Wileńskiego w Solecznikach we wtorek, 3 września, powiedział prokurator Stanisław Barsuł.

Podkreślił, że odpust Zielnej w Turgielach jest jednym z najważniejszych świąt – fakt ten potwierdza również przybycie na uroczystość nie tylko przedstawicieli władz rejonowych, lecz także gości z zagranicy.

Zaznaczył, że zakłócona była modlitwa wiernych. Takie zachowanie oskarżonych zmusiło księdza do przerwania spowiedzi.   

„Większość świadków oceniła to show jako obrazę uczuć religijnych wiernych” – uzasadnił prokurator.

Á propos, podczas rozpatrywania sprawy zostały do niej dołączone pisma z Polski pozytywnie chakarteryzujące V. Cololo. Aktorowi dziękuje się w nich za pomoc przy organizowaniu wystaw i imprez.

Oskarżeni nie przyznają się do winy. Reżyser E. Vėlyvis stwierdził podczas jednego z przesłuchań, że swoim wystąpieniem chcieli zwrócić uwagę na probemy duchowieństwa.

Z kolei adwokat wszystkich oskarżonych podczas posiedzenia sądu podkreślił, że przedstawione zarzuty w trakcie rozpatrywania sprawy w sądzie nie potwierdziły się, dlatego  wnioskuje o uniewinnienie wszystkich trzech aktorów i reżysera w tej sprawie.

Wyrok ma być ogłoszony w październiku.

Na podstawie: bns.lt, 15min.lt