Propozycja AWPL-ZChR: rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II


Na zdjęciu: św. Jan Paweł II, fot. ELTA/Włodzimierz Gulewicz
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin proponuje sejmowi ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. Przedstawiciele tej partii w sejmie zarejestrowali stosowny projekt uchwały. W nadchodzącym roku przypada 100. rocznica urodzin papieża św. Jana Pawła II.

Proponuje się sejmowi uczczenie papieża, który swoją działalnością i autorytetem przyczynił się do zmiany sfery wartości mieszkańców Litwy i innych państw unijnych, wspierał ich dążenia do wolności i umacniania wspólnotowości UE.  

„Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził Litwę. Jego wizyta duszpasterska w 1993 roku stała się wielkim moralnym i dyplomatycznym wsparciem dla Litwy po odzyskaniu przez nią niepodległości, umocniła ducha narodu i dążenie do jedności” – głosi projekt uchwały.

Podkreśla się w nim, że papież św. Jan Paweł II był jednym z największych autorytetów na świecie, spotkał się ze wszystkimi prawie przywódcami państw. Był również zwolennikiem dialogu przedstawicieli wszystkich religii, nieustającym pielgrzymem, który odwiedzał najdalsze zakątki świata, papieżem, który był bliski wszystkim ludziom.  

„Podczas wizyty w naszym kraju, w kościele Ducha Świętego, św. Jan Paweł II podkreślił swoją duchową więź z Wilnem. Jako intelektualista, filozof i poeta, jak również aktor, miał doskonałą więź ze środowiskiem przedstawicieli świata kultury i intelektualistów oraz młodzieżą” – podkreśla się w projekcie uchwały.  

Zwraca się również w nim uwagę, że św. Jan Paweł II wspierał integrację Europy poprzez odradzanie jej jedności w czasach, gdy żelazna kurtyna rozdzielała świat na dwa wrogie bloki, stał się głównym architektem zmian, które zaszły w 1989 roku.   

Frakcja AWPL-ZChR proponuje rządowi potwierdzenie do 1 marca programu obchodów Roku Świętego Jana Pawła II oraz zaplanowanie w budżecie państwa środków na jego realizację.

Przypomnijmy, 61. podróż apostolską św. Jan Paweł II odbył na Litwę, Łotwę i do Estonii. Na Litwie przebywał od 4 do 8 września 1993 roku. Gdy był w naszym kraju, odwiedził Wilno, Kowno, Górę Krzyży pod Szawlami oraz odbył osobistą modlitwę w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie.


Św. Jan Paweł II, fot. ELTA/Włodzimierz Gulewicz

 Na podstawie: ELTA, inf. wł.