Przedświąteczne ustalenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego


Uhonorowanie sportowców rejonu wileńskiego
W końcu marca odbyło się przedświąteczne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, na którym nagrodzono sportowców, zatwierdzono nową strukturę administracyjną, zespoły klas i dokonano innych ustaleń.
Posiedzenie rozpoczęło się nadzwyczaj radośnie - uhonorowaniem sportowców rejonu wileńskiego, którzy podczas VIII Światowych Zimowych Igrzysk w Zakopanem zdobyli aż 43 krążki. Wychowankowie Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz ich trenerzy zostali nagrodzeni nie tylko medalami i dyplomami, ale również premią pieniężną.

Zatwierdzono również nową strukturę administracyjną urzędu. Samorząd Rejonu Wileńskiego zamierza przeprowadzić restrukturyzację w celu usprawnienia wykonywania zawierzonych mu funkcji, bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów finansowych, podniesienia jakości usług dla mieszkańców oraz zmniejszenia wydatków w bieżącym roku aż o 14%. Nową strukturę rada zatwierdziła bezwzględną większością głosów.

Na mocy innej uchwały rada zmniejszyła maksymalną liczbę urzędników państwowych i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w urzędzie – odpowiednio do 152 (ze 187) i 406 (obecnie – 432).

W roku bieżącym do placówek oświatowych rejonu wileńskiego zostanie skierowanych ponad 51 mln 500 tys. Lt w ramach tzw. koszyczka ucznia. Bezpośrednio do szkół trafi 95% tej kwoty, do samorządu zaś – 5%.

Bezwzględną większością głosów radni zatwierdzili liczbę zespołów na lata szkolne 2010-2011: zatwierdzono 16 zespołów klas początkowych, 122 – podstawowych, 299 – średnich oraz 159 – gimnazjalnych.

22 głosami „za” rada zatwierdziła nowe ceny usług świadczonych przez spółkę „Nemenčinės komunalininkas“, czyli dostarczania wody pitnej i odprowadzania ścieków. Ostatnio ceny zatwierdzano w roku 1998. Warto zaznaczyć, że w końcu grudnia 2009 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła cenę 4,67 Lt/m3 na usługi świadczone przez spółkę „Nemenčinės komunalininkas“, jednakże mieszkańcy, którzy nie będą mieli zadłużenia za wspomniane usługi w ciągu ostatnich 3 miesięcy, będą płacili niższą cenę, czyli 3,44 Lt/m3.     

Kolejna uchwała z całą pewnością bardzo ucieszy mieszkańców wsi Dziekaniszki w gminie Lawaryszki. Inicjatywa nazwania głównej ulicy wsi imieniem Jana Konrada Obsta – założyciela Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie, redaktora, wydawcy – należy do mieszkańców wsi, którzy swą inicjatywę poparli zebranymi podpisami. Chęć upamiętnienia imienia J.K. Obsta mieszkańcy motywowali faktem, że właśnie w Dziekaniszkach redaktor spędził ostatnie lata życia i w tej wsi także zmarł.


W trakcie głosowania nad pakietem projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulic wsiom w rejonie wileńskim radny Antoni Feliks Stankiewicz, powołując się na decyzje lokalnych władz Polski, wystąpił z propozycją wprowadzenia na Wileńszczyźnie wywieszania tabliczek z nazwami ulic w dwóch językach: polskim i litewskim. Propozycja radnego została przyjęta burzliwymi oklaskami.         


Komentarze

#1 I bym zapomniał. Brawa dla

I bym zapomniał. Brawa dla medalistów z Zakopanego. hej :)

#2 I bardzo dobrze. Trzeba

I bardzo dobrze. Trzeba wywieszać tablice z nazwami ulic w języku polskim. Natomiast w innej sprawie to czegoś mi brak. Skoro nową strukturę Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdzono to może warto by ją podać do wiadomości?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.