Przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do Nagrody św. Krzysztofa 2023


Na zdjęciu: statuetki Nagrody św. Krzysztofa, fot. Saulius Žiūra
Do 22 listopada br. można zgłaszać kandydatury do Nagrody św. Krzysztofa 2023. Przyznawana jest za zasługi dla Wilna i wilnian, rozsławianie imienia stolicy na Litwie i w świecie.
Tradycyjna nagroda przyznawane jest za dokonania w dziedzinie nauki, biznesu, kultury, sztuki, oświaty, sportu, prawa, architektury, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia, medycyny, kształtowania wizerunku Wilna, rozwoju turystyki.

Podczas zgłaszania kandydata należy wymienić jego znaczące zasługi dla Wilna i mieszkańców miasta w 2023 roku. Ważna jest też krótka i konkretna prezentacja osoby, wskazanie nominacji oraz obiektywne uzasadnienie, dlaczego ten akurat kandydat godzien jest otrzymać statuetkę św. Krzysztofa – patrona Wilna.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać organizacje i instytucje oraz osoby prywatne. Spośród nadesłanych kandydatur kapituła wybiera maksymalnie dziesięciu laureatów, którzy otrzymują wyróżnienie z rąk mera Wilna.  

W ostatnich latach ukształtowała się piękna tradycja – wręczania statuetek św. Krzysztofa w dniu urodzin Wilna, który obchodzony jest 25 stycznia na pamiątkę pierwszej pisemnej wzmianki o Wilnie w liście wielkiego księcia litewskiego Giedymina z 25 stycznia 1323 roku.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 listopada br. za pośrednictwem samorządowego elektronicznego systemu zgłaszania kandydatur, drogą pocztową na adres Wydział Kultury Administracji Samorządu m. Wilna, sekretariat Nagrody św. Krzysztofa (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Apdovanojimų Šv. Kristoforo statulėlėmis sekretoriatui, al. Konstitucijos 3, Vilniuss) lub mailowo – na kulturos@vilnius.lt. Szczegółowej informacji można zasięgnąć pod nr tel. 8 5 211 24 16.

W ciągu ponad 20 lat statuetkę św. Krzysztofa za wybitne zasługi dla Wilna przyznano zaledwie kilku Polakom i jednemu zespołowi. W 1999 r. nagrodę otrzymał ówczesny nadkomisarz policji Antoni Mikulski, w 2000 r. – wileńska policjantka Bożena Bewza-Gruodienė, w 2011 r. – śp. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, w 2014 r. – założycielka i dyrektor Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie s. Michaela Rak, w 2016 r. – ówczesna prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska, 2017 r. – Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, w 2020 r. mistrz Europy w gimnastyce sportowej Polak z Wilna Robert Tworogal

Na podstawie: vilnius.lt