Przystanek Historia. Wykład „Harcerska Organizacja Podziemna «Iskra»”


Mat. prom. organizatorów
Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku zapraszają na wykład dr. Marka Pacholca „Harcerska Organizacja Podziemna «Iskra»”, który odbędzie się 4 września 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w sali nr 305.
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Dom Kultury Polskiej w Wilnie organizują kolejne spotkanie w ramach Przystanku Historia Wilno. Wykład wygłosi dr Marek Pacholec z Delegatury IPN w Olsztynie.

Wykład dotyczyć będzie Harcerskiej Organizacji Podziemnej „Iskra”. W dusznych politycznie latach powojennej Polski, gdy władza „demokratyzowała” społeczeństwo, podobnym zainteresowaniem darzyła ruch młodzieżowy, ze szczególnym naciskiem na Związek Harcerstwa Polskiego. Wśród młodych harcerzy znaleźli się tacy, którym nowy ustrój i przejmowanie przez komunistów ZHP nie odpowiadały. Kierowani przedwojennym duchem patriotycznym i harcerskim założyli w 1949 roku swoją tajną organizację harcerską, która miała być wolna od komunistycznej indoktrynacji. Owa Harcerska Organizacja Podziemna o kryptonimie „Iskra”, działała głównie na terenach Warmii i Mazur. Nie była też zbyt liczna. Młodzi ludzie niczym harcerze Szarych Szeregów (na nich wszak się wzorowali) zajmowali się swoistym „małym sabotażem”, m.in. zrywając czerwone flagi z budynków Olsztyna. Wydawali też swoje podziemne pismo. W 1950 roku Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zaaresztował 95 członków „Iskry”. Rozpoczęły się śledztwo i procesy sądowe, zakończone wyrokami: dożywocia, długoletniego więzienia (12 lat), utraty praw publicznych.Przystanek Historia. Wykład „Harcerska Organizacja Podziemna «Iskra»”
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
4 września 2018 r., godz. 17.00
Wstęp wolny
Data: 
04.09.2018 - 17:00