Przyszłość Euroregionu Niemen


Rzeka Niemen, fot. wilnoteka.lt
We wrześniu br. podczas posiedzenia Rady Euroregionu Niemen w Grodnie został wybrany nowy przewodniczący. Został nim Jarosław Dworzański - marszałek województwa podlaskiego, funkcję wiceprezesa otrzymał burmistrz miasta Alytus, Jurgis Krasnickas. Tym samym Polska przejęła przewodnictwo w Radzie Euroregionu na nadchodzące dwa lata. Ustalono również termin następnego posiedzenia Rady (styczeń 2014 roku), na którym zostaną przedstawione plany i harmonogram działań pod polskim przewodnictwem. Posiedzenie było także okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć współpracy transgranicznej pomiędzy Białorusią, Polską, Federacją Rosyjską i Litwą.
W ramach podsumowania dotychczasowych osiągnięć Euroregionu pod białoruskim przewodnictwem w dniach 26-27 września w grodzieńskim kompleksie sportowym „Niemen” zorganizowano międzynarodowe targi - XV Republikański Uniwersalny Jarmark „Euroregion Niemen 2013”. Kilkaset stoisk prezentowało dokonania w obszarze rozwoju turystyki oraz partnerstwa regionalnego.

Rozwój turystki jest jednym z priorytetowych obszarów działań Euroregionu Niemen, to między innymi: odbudowa i zagospodarowanie Kanału Augustowskiego, zagospodarowanie turystyczne Wielkich Jezior Mazurskich oraz budowa szlaku wodnego od Wigier do Morza Bałtyckiego (Kanał Mazurski), wytyczenie systemu turystycznych szlaków transgranicznych kajakowych, rowerowych i pieszych, utworzenie centrum Informacji Turystycznej Euroregionu, a także punktów informacyjnych na przejściach granicznych.

Efektywność działań Rady Euroregionu Niemen jest silnie uzależniona od funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Rozwój Euroregionu pod polskim przewodnictwem będzie więc przede wszystkim zależał od strategii finansowej UE na lata 2014-2020.

Na podstawie: nemunas.info, wrotapodlasia.pl, niemen.org.pl