Przyszłość Paksasa wciąż nieznana


Rolandas Paksas, fot. wilnoteka.lt
Sąd Konstytucyjny RL zabronił przewodniczącemu partii Porządek i Sprawiedliwość Rolandasowi Paksasowi kandydowania do Sejmu RL. W orzeczeniu sąd zauważył, że możliwość ubiegania się o mandat poselski jest sprzeczna z Konstytucją Litwy.
W 2004 r. litewski Sąd Konstytucyjny uznał, że osoba usunięta przez sejm z funkcji prezydenta kraju nie może się ubiegać o żadne stanowisko polityczne. R. Paksas zaskarżył decyzję litewskiego sądu i wygrał sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, który orzekł, że bezterminowy zakaz jest sprzeczny z prawami człowieka.

Po ogłoszedniu wyroku Trybunału Praw Człowieka Sejm RL przyjął poprawki do ustawy o wyborach parlamentarnych, na mocy których R. Paksas nie mógł brać udziału w życiu politycznym przez cztery lata. Część posłów miała jednak wątpliwości, czy takie postanowienie jest zgodne z konstytucją. Sąd Konstytucyjny zgodził się rozpatrzyć wniosek podpisany przez 32 posłów na Sejm RL w sprawie przyjętych poprawek.

Litewscy znawcy prawa konstytucyjnego wskazywali, że przyjęte poprawki są sprzeczne z ustawą zasadniczą. W orzeczeniu sądu jest napisane, że istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w zapisach Konstytucji Litwy.

Przewodnicząca Sejmu RL Irena Degutienė powiedziała, że konstytucja nie była zmieniana wiosną, ponieważ uważano, że zmiany w ustawach wystarczą. I. Degutienė przyznała również, że dopiero po październikowych wyborach parlamentarnych na Litwie sejm będzie mógł wprowadzić poprawki do konstytucji.

Przewodniczący Głównej Komisji Wyborczej Zenonas Vaigauskas obiecał, że sprawa kandydatury R. Paksasa w najbliższych wyborach parlamentarnych na Litwie będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu komisji. „Zbadamy sprawę i odpowiemy, że nie możemy zarejestrować kandydata” - powiedział Z. Vaigauskas. 

Na podstawie: BNS, delfi.lt, diena.lt