Publikacja na temat mniejszości narodowych


Fot. Wilnoteka.lt
Ostatnio ukazała się cenna publikacja Departamentu Mniejszości Narodowych przy rządzie RL, a mianowicie zbiór nagrodzonych przez Departament prac młodych absolwentów litewskich uczelni.






Są to autorskie streszczenia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, które zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie organizowanym co roku przez Departament Mniejszości Narodowych na najlepszą pracę dotyczącą mniejszości narodowych na Litwie. Tak jak pisze we wstępie do zbioru dr Vida Montvydaitė, prace w każdej grupie nominacyjnej są oceniane na podstawie wartości naukowej, oryginalności tematu, potencjału dalszego rozwoju, potrzeb społecznych w zakresie badań oraz potencjalnych korzyści dla społeczeństwa. Z kolei dr Irmina Matonytė podkreśla różnorodność metodologiczną prac, ponieważ temat mniejszości jest ujęty w nich z perspektywy historii, nauk politycznych, prawa, socjologii, filologii i historii sztuki.

Wśród wyróżnionych tekstów znalazło się litewskie streszczenie pracy licencjackiej Kariny Czarneckiej, obronionej na polonistyce Uniwersytetu Wileńskiego. Autorka podjęła się aktualnego tematu nazw miejscowości na Wileńszczyźnie, pokazała, w jaki sposób sami mieszkańcy nazywają miejscowości w swojej gminie. Zbadała ich preferencje oraz problemy językowe, jakich doświadczają, gdy chcą nazwać swoją miejscowość w języku polskim.

Jednym z wniosków, jaki można wysnuć po lekturze tej pracy, jest ten, że liczne problemy językowe polskiej części mieszkańców Wileńszczyzny może rozwiązać Normatywny słownik polskich nazw miejscowych z obszaru Litwy, a jego dostępność na portalu „Wilnoteka” będzie pomocna tym, którzy mają wątpliwości, jak nazwać lub odmienić nazwę swojej miejscowości.

Link:

http://tmde.lrv.lt/uploads/tmde/documents/files/40332%20Akademiniu%20darbu%20rinktine.pdf