"Do matury online" - uczysz się języka polskiego, dostajesz nagrody


Migawka z podsumowania pierwszego etapu projektu "Do matury online", fot. wilnoteka.lt/B. Frątczak
Kurs e-learningowy "Do matury online" to projekt, w którym uczestniczą uczniowie 2 klasy gimnazjalnej dwóch polskich szkół: Gimnazjum im. A. Mickiewicza i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Młodzież wirtualnie uczy się języka polskiego. Najlepsi otrzymują atrakcyjne nagrody. W Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyło się podsumowanie pierwszego etapu kursu.
Pomysł zorganizowania e-learningowego kursu języka polskiego zrodził się w Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Janusz Skolimowski, prezes Fundacji, były ambasador RP w Wilnie, pracując na Litwie, miał wiele okazji do spotkań z polską młodzieżą: "To, co mi zapadło w pamięci, że język Mickiewicza i Słowackiego nie zawsze brzmi tak, jak powinien". Janusz Skolimowski zaproponował więc przygotowanie kursu dla uczniów polskich szkół, w którym doskonalić znajomość języka polskiego mogliby oni z zastosowaniem nowoczesnych technologii.

Do realizacji projektu zaangażowana została Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi. Nad przygotowaniem platformy e-learningowej pracował zespół specjalistów w dziedzinie metodyki nauczania języka polskiego posiadających doświadczenie w pracy w klasach maturalnych oraz umiejętności związane z nauczaniem na odległość. Autorzy kursu najpierw przeprowadzili rozpoznanie sytuacji, sprawdzili kompetencje językowe młodzieży polskiej na Litwie. Następnie zostały przygotowane materiały dydaktyczne, które są umieszczane na platformie e-learningowej w formie prezentacji, lekcji, quizów lub zadań otwartych. Kurs e-learningowy składa się z dwóch komponentów: językowego i tematycznego. W ramach pierwszego komponentu rozwijane są umiejętności językowe, takie jak znajomość i umiejętność tworzenia wybranych form wypowiedzi pisemnej, rozumienie tekstu, poprawność gramatyczna i ortografia. Natomiast zadaniem komponentu tematycznego jest przedstawienie słuchaczom najciekawszych zjawisk obecnych we współczesnej kulturze polskiej (zarówno w kulturze wysokiej reprezentowanej przez literaturę, kino czy sztuki plastyczne, jak i w kulturze niskiej, przejawiającej się w muzyce rozrywkowej, subkulturach młodzieżowych itd.) w powiązaniu z problematyką i literaturą omawianą na lekcjach języka polskiego na Litwie.

Wersja pilotażowa kursu e-learningowego jest realizowana od października 2014 roku. Kurs składa się z trzech części, a zakończy się w listopadzie 2015 roku. Jak powiedziała Wilnotece Paulina Chechłacz, koordynator projektu "Do matury online", niektórzy uczestnicy kursu rozwiązywali zadania z dużą odpowiedzialnością i systematycznością. Sześciu najlepszych, którzy mieli od 99 do 100 procent aktywności na platformie, otrzymało w nagrodę od Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie laptopy. Są to Faustyna Zawalska i Dejwid Rumiancew z Gimnazjum im. A. Mickiewicza, Ewelina Molis, Karolina Granicka, Klaudyna Granicka i Karolina Kołoszewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Nagrody (tablety) otrzymały również osoby, które wykonały ponad 85 proc. zadań na platformie: Agnieszka Wysocka (Gimnazjum im. A Mickiewicza) i Julia Guniewicz (Gimnazjum im. Jana Pawła II). Nagrodą za 80 proc. aktywność były czytniki e-booków PocketBook. Otrzymali je: Wiktoria Nowicka (Gimnazjum im. A Mickiewicza), Ewa Aleksandrowicz, Emilia Urbanowicz, Karolina Wołodko, Karolina Kozłowska Andrzej Tatol z Gimnazjum im. Jana Pawła II. Kolejną nagrodą dla aktywnych uczestników będą warsztaty językowe w Polsce, które odbędą się podczas letnich wakacji. Nazwiska 25 osób, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach, zostaną ogłoszone po zakończeniu drugiego etapu kursu. 

Na podstawie: Inf.wł.