"Dzieci WKL" tworzyły własne herby


Fot. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie
"Puelli Magni Ducatus Lituaniae" ("Dzieci Wielkiego Księstwa Litewskiego") to skierowany do uczniów i nauczycieli szkół Wileńszczyzny projekt edukacyjny, który w dniach 20-22 września odbywał się w Pałacu Władców w Wilnie. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano zajęcia praktyczne oraz wykłady. W pierwszym dniu projektu - we środę, 20 września uczniowie - w tym uczniowie klasy G3a Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie - tworzyli m.in. własne herby.

Oto jak zrelacjonowali swoje zajęcia uczestnicy: "We środę 20 września my, uczniowie klasy G3a, mieliśmy okazję wziąć udział w imprezie o Wielkim Księstwie Litewskim, która miała miejsce w Pałacu Władców. Uczestniczyło w niej wiele szkół oraz młodzieży w różnym wieku. Były część teoretyczna, praktyczna i poczęstunek. W części teoretycznej słuchaliśmy wykładu o władcach i symbolice Wielkiego Księstwa Litewskiego. W części praktycznej na danych nam przez organizatorów szklankach specjalnymi farbami  każdy z nas miał narysować stworzony przez siebie herb lub jeden z podanych herbów dynastii książęcych. Pracowaliśmy z wielkim zainteresowaniem, zajęcie bowiem nas wciągnęło i pochłonęło do reszty. Dopóki czekaliśmy aż szklanki wyschną, zaproszono nas na poczęstunek, przy którym zapoznaliśmy się z uczniami z innych szkół, w tym z Gimnazjum w Mickunach. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tych zajęciach, było bowiem naprawdę ciekawie".

Fot. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie

Zorganizowany przez Narodowe Muzeum Pałac Wielkich Książąt Litewskich (Pałac Władców) projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół Wileńszczyzny. Uczestniczyli w nim również muzealnicy z Litwy i Polski. 

Celem projektu była wymiana doświadczenia zawodowego i kulturalnego, ogólna działalność edukacyjna, jednym z zadań współpracy muzealników natomiast - zajęcia edukacyjne dla uczniów Wileńszczyzny (co najmniej 50 proc. uczestników miało pochodzić ze szkół, w których proces nauczania odbywa się w języku polskim). Temat projektu - tożsamość obywatelska, obywatelskość, wielokulturowość oraz historyczne doświadczenie Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wspólne wartości kulturowe. 

W ramach projektu zorganizowano również spotkanie muzealników, nauczycieli i pedagogów na temat znaczenia muzealnej edukacji związanej z dziedzictwem historycznym w kształtowaniu świadomości obywatelskiej i dialogu kulturowego. 

Na podstawie: inf. wł., valdovurumai.lt